Oszczędź czas

Światowa kompatybilność

Odoo Accounting can be used in any country*. The Fiscal Localization Packages pre-configure your database according to your country's taxes, fiscal positions, chart of accounts, and legal statements so that you can start working immediately. 
*Check compatibility for your country with your salesperson.

Aplikacje mobilne

Aplikacje natywne iOS i Android pokrywają 100% funkcji. Niski transfer danych zapewnia szybką obsługę użytkownika nawet przy powolnych połączeniach internetowych.

Cyfryzacja faktur w oparciu o AI

Wgraj zeskanowany PDF lub plik w formie obrazu i pozwól Odoo zakodować go automatycznie dzięki funkcji cyfryzacji zasilanej sztuczną inteligencją.

Przetestuj nasze narzędzie rozpoznające

Środowisko wielofirmowe

Płać tylko jedną subskrypcję i połącz wszystkie swoje oddziały w jednym systemie z raportami konsolidacyjnymi w czasie rzeczywistym. Możesz również zautomatyzować przepływy biznesowe za pomocą reguł międzyfirmowych.

Należności i zobowiązania

Atrakcyjne szablony faktur

Dopracuj wygląd swoich dokumentów, dostosowując kolory i czcionki oraz wybierając najlepszy szablon faktury dla swojej firmy.

Natychmiastowy projekt faktury

Wersje robocze faktur są tworzone automatycznie przez Odoo na podstawie zamówień sprzedaży, subskrypcji, ewidencji czasu pracy lub zleceń dostawy.

Noty kredytowe i zwroty środków

Utwórz notę kredytową klienta lub dostawcy bezpośrednio z faktury klienta lub rachunku dostawcy.

Limit kredytu sprzedażowego

Aktywuj alerty podczas tworzenia Faktur i Zamówień Sprzedaży dla Partnerów, kiedy przekroczą ustalony limit całkowitej kwoty należności.

Obsługa wielu walut

Codziennie aktualizowane kursy walut.

Przegląd wpisów w dzienniku

Kontroluj, edytuj i uzgadniaj wpisy w dzienniku według typów: zakupy, sprzedaż, bank i gotówka oraz różne.

Łatwo otrzymuj płatności

Płatności online

Pozwól klientom płacić online za pomocą wybranych przez nich metod płatności. Odoo obsługuje główne bramki płatności, takie jak Stripe, Authorize.net, Ogone, PayPal, Adyen, Alipay i wiele innych.

Portal klienta

Rozszerz możliwości swoich klientów dzięki Portalowi Klienta. Pozwól im przeglądać, pobierać i opłacać faktury online. Mogą zarządzać swoimi subskrypcjami, podpisywać dokumenty, śledzić status zamówienia, wysyłać wiadomości i nie tylko.

Automatyczne follow-upy

Zapewnij spłatę należności dzięki zautomatyzowanym procesom: wiadomościom e-mail, listom, wiadomościom SMS i zadaniom przypominającym klientom o zapłacie.

Płatności mobilne z kodami QR

Dodaj kod QR do swoich faktur, aby klienci mogli bez wysiłku płacić za pomocą aplikacji bankowej.

Płatności bezpośrednie

Odbieraj automatyczne płatności i twórz upoważnienia dla klientów dzięki poleceniu zapłaty SEPA.

Opłacaj rachunki

Automatyczne przelewy bankowe

Zautomatyzuj płatności dostawców w całej strefie SEPA za pomocą polecenia przelewu SEPA (SCT).

Płatności zbiorcze

Korzystaj z płatności zbiorczych, aby grupować różne płatności i ułatwiać proces rozliczania i wpłaty czeków bankowych.

Drukuj czeki

Uzyskaj sugestie dotyczące rachunków dostawców do opłacenia i drukuj czeki partiami za pomocą kilku kliknięć.

Bankowość i gotówka

Automatyzuj dane bankowe

Synchronizuj wyciągi bankowe i korzystaj z danych bankowych importowanych bezpośrednio w Odoo.

Zarządzaj kasami fiskalnymi

Z łatwością śledź każdą transakcję gotówkową z saldem początkowym i końcowym.

Importuj wyciągi

Importuj wyciągi bankowe w dowolnym formacie: .OFX, .QIF, .CSV, .CAMT.053 lub pliki CODA.

Uzgadnianie rachunku bankowego

Inteligentne narzędzie uzgadniania

Automatycznie otrzymuj sugestie dotyczące uzgodnień i rejestruj dodatkowe pozycje dziennika na bieżąco. Interfejs ręcznego uzgadniania zarówno otwartych, jak i zapłaconych faktur. Uczenie się numerów kont na podstawie pierwszego ręcznego uzgadniania.

Odoo automatycznie dopasowuje 95% faktur i płatności. W przypadku pozostałych 5%, inteligentne narzędzie do dopasowywania szybko i wygodnie pomoże Ci połączyć fakturę z płatnością.

Zaległe płatności

Uzyskaj sugestie dotyczące częściowego i pełnego uzgodnienia bezpośrednio z faktury lub wyciągu bankowego.

Oświadczenia prawne

Szczegółowe i dynamiczne oświadczenia

Każda zmiana w Twojej księgowości jest od razu widoczna i pozwala na dogłębny audyt w celu zrozumienia każdej wprowadzonej wartości.

Zaawansowane zarządzanie podatkami

Mechanizm podatkowy Odoo obsługuje szeroki zakres obliczeń podatkowych: cena włączona/wyłączona, procent, siatka, podatek od podatków, częściowe zwolnienia itp.

Raporty podatkowe

Uzyskaj raporty podatkowe w formacie memoriałowym lub kasowym, zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Twoim kraju.

Raport z audytu podatkowego

Sprawdź łatwo, jak obliczany jest raport podatkowy za pomocą raportu z audytu podatkowego, po prostu klikając w jego wiersz.

Próg zmiany fakturowania

Faktury przed daną datą nie będą brane pod uwagę jako wpisy księgowe.

Podatki obliczane metodą kasową

Zgłaszaj swoje przychody i wydatki do administracji podatkowej dzięki użyciu metody kasowej w Odoo.

Księgowość analityczna

Hierarchie rachunków kosztów

Automatycznie organizuj swoje konta analityczne w oparciu o projekty, umowy, działy itp.

Podział analityczny

Analityczny widget JS na fakturach/rachunkach do tworzenia dystrybucji analitycznej “na bieżąco”, bezpośrednio z twoich faktur. Twórz szablony zgodnie ze swoimi potrzebami, aby jeszcze bardziej przyspieszyć ten proces.

Wiele planów

Zarządzaj wieloma planami i podplanami analitycznymi z warunkami zastosowania, aby kształtować własne analityczne wymiary/osie dla swojej firmy.

Zarządzanie budżetem

Śledź swój budżet i porównuj rzeczywiste wyniki z różnymi budżetami. Zarządzaj budżetem swoich ksiąg rachunkowych, finansowych lub analitycznych.

Zbiorowa edycja

Uzyskaj dostęp do wszystkich swoich elementów analitycznych i edytuj je bezpośrednio, bez konieczności otwierania jakiejkolwiek faktury.

Aktywa, wydatki i rozpoznawanie przychodów

Zarządzanie aktywami

Śledź aktywa i tablice amortyzacyjne oraz automatycznie generuj wpisy amortyzacyjne. Zarządzaj wszystkimi zdarzeniami dotyczącymi aktywów za pomocą kilku kliknięć.

Wydatki i rozpoznawanie przychodów

Zarządzaj wieloletnimi kontraktami, zautomatyzuj przychody odroczone oraz wpisy o wydatkach i uzyskaj przegląd powtarzających się przychodów i kosztów.

Jednorazowe odroczone przychody i wydatki - edycja masowa

Użyj funkcji odcięcia, aby dostosować określone kwoty we wpisach do dziennika z różnych okresów.

Odoo zbilansuje część kwoty i umieści ją na wybranym przez Ciebie dedykowanym koncie. Dzięki automatycznym wpisom możesz jednocześnie edytować kilka wpisów w dzienniku na raz.

Połączenie

Web-service API

Połącz aplikacje innych firm za pomocą interfejsu API usług internetowych Odoo. Odoo obsługuje wszystkie języki: python, PHP, java, c#, ruby, etc.

Elastyczny import i eksport

Użyj wbudowanego narzędzia importu-eksportu do działań zbiorczych. Możesz eksportować i importować te same dane w celu aktualizacji, za pomocą arkuszy Excel.

Integracja TaxCloud

Automatycznie stosuj prawidłowe stawki podatku w oparciu o kody pocztowe i kategorie produktów w USA. TaxCloud oblicza podatek od sprzedaży w czasie rzeczywistym dla każdego stanu, miasta i specjalnej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych.

Integracje

Odoo Sprzedaże icon
Sprzedaże

Automatycznie twórz faktury dla klientów na podstawie zamówień sprzedaży, zadań lub zleceń dostawy.

Discover ⟶
Odoo Zapasy icon
Zapasy

Pracuj w okresowych lub wieczystych wycenach zapasów. Automatycznie twórz zapisy księgowe w cenie standardowej, cenie średniej lub FIFO.

Discover ⟶
Odoo Zakupy icon
Zakupy

Kontroluj rachunki dostawców za pomocą kilku kliknięć. Nie musisz wszystkiego rejestrować. Rachunki są proponowane przez Odoo na podstawie zleceń zakupu lub przychodzących przesyłek.

Discover ⟶
Odoo eCommerce icon
eCommerce

Uzyskaj wszystkie raporty na temat swojej działalności e-commerce automatycznie w swoich kontach: sprzedaże, płatności, zwroty, wysyłka itp.

Discover ⟶