Měřte čas
predikujte produktivitu

Dotáhněte věci do konce v okamžiku.

Začněte nyní - je to zdarma

Zdarma, navždy a s neomezeným počtem uživatelů. (Proč?)

Screenshot aplikace Časových výkazů na počítači

Spravujte aktivity a personál

Udržte vaše projekty pod kontrolou a spravujte čas vašich zaměstnanců z Odoo backendu.

Odoo rozhraní Časových výkazů
Sledujte postup vašeho týmu

Vizualizujte postup vašeho týmu na každém projektu a úkolu. Měření očekávaných hodin, spotřebovaných hodin a přeplánování úkolů nikdy nebylo jednodušší.

Udržte vaše projekty v zisku

Získejte přehled fakturovatelného času. Sledujte alokované zdroje napříč projekty a kontrolujte zisky a ztráty.

Fakturujte časové výkazy zákazníkům

Automaticky generujte jednorázové nebo opakované faktury na základě vašich výdajů a časových výkazů.

Predikujte požadavky a zdroje

Postup projektu a dostupnost zaměstnanců

Plánujte alokaci týmů na projekty, i v rámci plánovaných dovolených. S pomocí dat historických projektů můžete přesněji predikovat potřeby podobných, nadcházejících projektů. Porovnávejte predikci s realnými časovými výkazy pro vylepšení profitability.

Odoo Plánování ganttové rozhraní, které ukazuje vyskakovací okno s upomínkou pro spuštění měření času

Plně integrováno s ostatními Odoo aplikacemi

Účetnictví
Účetnictví

Napojte časové výkazy na mzdy pro přesné a včasné výplaty.

Zaměstnanci
Zaměstnanci

Kontrolujte a spravujte zaměstnaneckou docházku a odpracované hodiny.

Prodej
Prodej

Automatizujte fakturaci a vyúčtování na základě časových výkazů.

Projekty
Projekty

Mějte přehled o vykázaném času dle projektu, zákazníka a úlohy.

7milionů uživatelů
rozvíjí svou firmu s Odoo

Využijte svůj potenciál k růstu

Žádná platební karta není potřeba - máte okamžitý přístup