Jak chráníme vaše soukromí

na Odoo.com a při používání našich služeb

Odoo SA a její přidružené společnosti nabízejí mnoho služeb, které vám pomáhají řídit vaši firmu, včetně platformy na hostování vaší Odoo databáze. Součástí provozu těchto služeb je sběr dat o vás a vaší firmě Tato data nejsou pouze nezbytná pro provoz našich služeb, ale jsou také zásadní pro bezpečnost našich služeb a všech našich uživatelů.
Tyto podmínky vysvětlují jaké informace sbíráme, proč je sbíráme a jak tyto informace používáme.

Data, která sbíráme

Většina osobních informací, které sbíráme, jsou poskytovány přímo uživatelem, ve chvíli kdy se zaregistrují a začnou používat naše služby. Jiná data jsou sbírána nahráváním interakcí s našimi službami.

Zákaznická a kontaktní data: Když se zaregistrujete na náš web za účelem používání nebo stažení některého z našich produktů, nebo když si předplatíte některou z našich služeb (Odoo Online, zkušební verze zdarma, Odoo aplikace, Odoo.sh, etc.), nebo když vyplníte některý z našich kontaktních formulářů, dobrovolně nám dáváte určité informace. Ty typicky zahrnují vaše jméno, firemní jméno, emailová adresa, a někdy také vaše telefonní číslo, poštovní adresu (v případě zaslání faktury nebo zásilky), vaše firemní odvětví a zájem o Odoo, stejně jako vaše posobní heslo.
Z naší strany nikdy neukládáme informace o platebních kartách našich zákazníkůa vždy spolupracujeme pouze s důvěryhodnými PCI-DSS-kompatibilními platebními bránami pro zpracování platebních karet, včetně pravidelných plateb.

Data uchazečů o práci: Když se přihlásíte na pozici na našem webu nebo skrze pracovní agenturu, běžně sbíráme vaše kontaktní informace (jméno, email a telefon) a jakékoliv další informace, které s námi sdílíte ve vašem motivačním dopisu a životopisu. Pokud se rozhodneme vám poslat pracovní nabídku, také váš požádáme o dodatečné osobní informace, které potřebujeme na základě právních náležitostí a pro potřebu řízení našeho personálu.
Nikdyse vás nebudeme ptát ohledně informací, které nejsou nezbytné pro náborový proces. Konkrétně se nikdy nebudeme zabývat informacemi o vaší rase nebo etnickém původu, politických názorů, náboženského vyznání, členství v odborových organizacích nebo sexuálním životě.

Data o prohlížeči: Když navštívíte náš web a použijete naše online služby, detekujeme a ukládáme váš jazyk prohlížeče a geolokační data za účelem personalizace vaší zkušenosti dle vaší země a preferovaného jazyka. Naše servery také pasivně zaznamenávají následující informace, zaslane vaším prohlížečem, pro statistické, bezpečnostní a právní účely: vaši IP adresu, čas a datum vaší návštěvy, verzi prohlížeče a typ zařízení, a webovou stránku, která vás odkázala na náš web.
Váš problížeč může být také použit k ukládání informací o vaší současné relaci, s pomocí relační cookie (více informací naleznete v Cookie sekci této stránky).

Zabezpečení formulářů: některé formuláře na našem webu mohou být chráněny pomocí Google reCAPTCHA. Tato technologie spoléhá na heuristiku, která je založena na technické povaze vašeho prohlížeče a zařízení, a také může používat některé Google cookies. Více informací naleznete na Google zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití v sekci Poskytovatelé služeb třetích stran , níže.

Zákaznické databáze: Když si předplatíte služby Odoo Cloudu a vytvoříte vlastní Odoo databázi (například skrze zkušební verzi zdarma), pak jakékoliv informace nebo obsah, který vložíte do své databáze, patří vám a můžete jím plně disponovat.
Také když nahrajete databázi z vlastního serveru na Odoo Upgrade stránnku, vy vlastníte data z této databáze.
Tato data mohou často obsahovat osobní informace, jako napříkladd: seznamy vašich zaměstnanců, kontaktů a zákazníků, vaše zprávy, obrázky a videa, atd.. My těmito daty disponujeme pouze vaším prostřednictvím, a vy si vždy zachováte plné vlastnictví a kontrolu nad těmito daty.

Nahrávky zkušební verze zdarma:Když začnete používat zkušební verzi zdarma na naší Odoo Cloud službě, můžete dostat možnost vyjádřit souhlas s nahráváním začátku této relace, za účelem vylepšení uživatelské zkušenosti s našimi produkty.
Pokud poskytnete souhlas, pak informace od vás posbírané budou zahrnovat co vidíte na vaší obrazovce během prvních 2 hodin vaší zkušební verze, a takévaše interakce s našimi aplikacemi (kam klikáte, jaké menu otevíráte, atd.). Tato data jsou konsolidována ve formě videa, které mohou naši experti z UX týmu použít po omezenou dobu.
Tato nahrávka také pravděpodobně obsáhne určité osobní informace, jako třeba jména, emaily, telefonní čísla, obrázky, což závisí na tom, jaké reálné informace vložíte do své databáze během jejího použítí v průběhu nahrávání. Hesla a další citlivá pole jsou automaticky vyřazena z nahrávání, ale nemůžeme zcela vyloučit možnost, že některé citlivé údaje mohou být nahrány, v závilosti na tom, kam je napíšete.
Ostatní sekce v těchto podmínkách vysvětlují:


Pokud neposkytnete souhlas nebo vám tuto možnost nenabídneme během vaší zkušební verze, tak tato relace nebude nahrána a žádná data nebudou za tímto účelem sbírána.

Data z Github.com účtu: Když si předplatíte Odoo.sh platformu a vytvoříte projekt, platforma po vás bude vyžadovat autorizaci k všemu Github.com účtu, což zahrnuje OAuth token, který jí poskytne přístup k vašemu účtu, a později, také přístup k obsahu vašeho projektového repozitáře.

Transakční data nákupů v aplikacích (IAP):Když používáte Odoo na Odoo cloudě, nebo na svém vlastním serveru, v základu máte k dispozici volitelné služby skrze "Nákupy v aplikacích", které mohou být ve výchozím nastavení aktivní. Toto běžně zahrnuje funkcionality automatického doplnění informací o zákaznících a dodavatelích, nebo integraci se službou třetí strany, která zajišťuje posílání a příjímání SMS, dopisů, atd.
Když používáte tyto služby, ať již s nebo bez uhrazení platby, některá transakční data jsou uložena v Odoo cloudu a musí být komunikována službám třetí strany za účelem provedení funkce. Detaily o zásadách ochrany osobních údajů pro každou z těchto služeb můžete najít na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

IAP služby jsou vždy volitelné, i v případě, že jsou v základu zapnuty a IAP zásady ochrany osobních údajů také vysvětlují jak můžete z těchto služeb vystoupit.

Jak používáme tyto informace

Zákaznická a kontaktní data:Používáme vaše kontaktní informace k poskytování našich služeb, zodpovídání vašich dotazů, fakturaci a péči o zákazníky. Také můžeme tyto informace použít pro marketingovou komunikaci (které vždy mají možnost odhlásit se z účasti). Také tyto data používáme v agregované/anonymizované podobě k analýze trendů.
Pokud jste se zaregistrovali na událost, publikovanou na našem webu, můžeme sdílet vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a název společnostinašemu místnímu organizátorovi a sponzorům této události, jak za účelem marketingové komunikace, tak za účelem přípravy a správy rezervací pro tuto událost.
Pokud jste projevili zájem o používání Odoo nebo jakkoliv jinak kontaktovali poskytovatele Odoo služeb, můžeme také sdílet vaše jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a název společnosti jednomu z našich oficiálních partnerů ve vaší zemi nebo regionu, za účelem kontaktování pro poskytnutí služeb a místní podpory.

Data uchazečů o práci: Vaše informace zpracováváme pouze pro použití v náborovém procesu, za účelem vyhodnocení a komunikace, týkající se vaší žádosti. Dále také v případě přípravy smlouvy, v případě že se rozhodneme vám poslat nabídku. Můžete nás kdykoliv kontaktovat s požadavkem na vymazání těchto informací.

Data o prohlížeči: Tato automaticky zaznamenávaná data jsou anonymně vyhodnocována za účelem údržby a vylepšování našich služeb. Také může být použita Google reCAPTCHA z bezpečnostních důvodů, abychom předešli zneužívání našich služeb. V tom případě zpracováváme pouze anonymí skóre, které je pomocí reCAPTCHA urečno na základě vašeho prohlížeče a zařízení.
Tato data propojujeme s vašimi osobními informacemi pouze v případech definovaných zákonem nebo z bezpečnostních důvodů, v případě že jste porušili naše zásad přijatelného užívání.

Zákaznické databáze Tato data sbíráme a zpracováváme pro vaše potřeby, abychom mohli dodávat služby, které jste si objednali, a na základě vašich instrukcí, daných ve chvíli kdy jste se zaregistrovali nebo nastavili vaše služby a vaši Odoo databázi.
Náš tým zákaznické podpory a vývojáři mohou dostat přístup k těmto informacím v omezené a přiměřené podobě, aby mohli vyřešit případné problémy s našimi službami, nebo na vaši explicitní žádost za účely podpory, nebo v případech definovaných zákonem, případně z důvodu zabezpečení našich služeb v případě porušení našich zásad přijatelného užívání , aby se udržely naše služby bezpečné.

Nahrávky zkušební verze zdarma: Účel těchto nahrávek je vylepšovat naše produkty: budou zobrazeny pouze naším R&D týmem, který nakládá s vašimi daty jako se striktně důvěrnými informacemi. Sledováním těchto nahrávek jsou schopni vidět věrohodnou reprezentaci prvních kroků uživatele Odoo a dle toho vylepšovat uživatelskou zkušenost.
Nahrávky jsou zprocesovány a ukládány pomocí nástrojů, poskytovaných firmou FullStory (viz. náš seznam poskytovatelů služeb), kteří jsou vázání striktními podmínkami důvěrnosti
Další části těchto podmínek popisují:

Data z Github.com účtu: Během konfigurace vašeho Odoo.sh projektu, tato platforma používá váš OAuth token k přípravě Github.com projektu, který se použije pro Odoo.sh, včetně nezbytných webhooků a klíče pro nasazení, aby Odoo.sh mohlo detekovat každý commit, který pushnete na váš projektový repozitář. OAuth token není ulolžen a je smazán hned, jakmile uzavřete svou Odoo.sh relaci, nebo po 2 dnech.
Obsah vašeho projektového repozitáře je uložen po dobu aktivního používání vaší Odoo.sh license, za účelem poskytování této služby.
Náš tým zákaznické podpory a vývojáři mohou dostat přístup k těmto informacím v omezené a přiměřené podobě, aby mohli vyřešit případné problémy s našimi službami, nebo na vaši explicitní žádost za účely podpory, nebo v případech definovaných zákonem, případně z důvodu zabezpečení našich služeb v případě porušení našich zásad přijatelného užívání , aby se udržely naše služby bezpečné.

Transakční data nákupů v aplikacích (IAP): Detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů můžete najít pro každou službu na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

Zpřístupňování vašich dat

Zpřístupnění, aktualizace a vymazání vašich osobních údajů

Zákaznická a kontaktní data: Máte právo vidět a aktualizovat vaše osobní data, která jste nám dříve poskytli. Můžete tak kdykoliv učinit pomocí přihlášení na váš osobní účet na Odoo.com. Pokud si přejete permanentně vymazat váš účet nebo osobní informace z legitimních důvodů, prosím, kontaktujte naši Helpdesk s tímto požadavkem. Učiníme všechny přiměřené kroky k tomu, abychom permanentně vymazali vaše osobní infromace, s výjimkou těch, které jsme vyžadováni uchovávat ze zákonných důvodů (běžně pro administrační, fakturační a daňové reportovací účely).

Data uchazečů o práci: Můžete nás kdykoliv kontaktovat s požadavek o zpřístupnění, aktualizaci nebo vymazání vašich uchazečských informací. Nejjednodušší cesta je odpovědět na poslední zprávu, kterou jste si vyměnili s naším HR personálem.

Zákaznické databáze:Jakákoliv data, posbíraná ve vašich databázích, hostovaných na Odoo.com, můžete spravovat s použitím vašich administrátorských přístupů, včetně úpravy či vymazání jakýchkoliv osobních dat v nich uložených.
Kdykoliv můžete exportovat kompletní zálohu vaší databáze skrze náš ovládací panel, za účelem jejího přesunu nebo pro správu vašich záloh. Vy jste zodpovědni za zpracování těchto dat v souladu se všemi pravidly ochrany soukromí.
Také můžete kdykoliv zažádat o smazání celé vaší databáze, skrze váš ovládací panel.
Ve chvíli, kdy využijete služby upgradu Odoo databáze, jsou vaše data automaticky smazána poté, co je váš upgrade úspěšně dokončen a může být také smazán na základě vašeho požadavku.

Nahrávky zkušební verze zdarma: Můžete nás kdykoliv kontaktovat s požadavkem na zpřístupnění nebo smazání nahrávek vaši zkušební relace (viz. kontaktní informace níže). Prosíme o zahrnutí jména nebo URL vaší databáze (např. mydatabase.odoo.com), abychom mohli dohledat vaši konkrétní nahrávku. Nahrávky jsou automaticky mazány po 2 měsících, takže pokud je vaše zkušební verze starší, pak tato data již neexistují.
Ostatní sekce těchto zásad vysvětlují :

Data z Github.com účtu: Vaše data projektových repozitářů, posbírána z vašeho Github.com účtu, můžete zobrazit a spravovat přímo v Odoo.sh.
Můžete kdykoliv požádat o vymazání těchto dat pomocí vašeho ovládacího panelu v Odoo.sh.
Také můžete požádat o vymazání vašeho Github.com OAuth tokenu pomocí odhlášení z Odoo.sh.

Transakční data nákupů v aplikacích (IAP): Detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů můžete najít pro každou službu na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

Bezpečnostní retenční období: z bezpečnostních důvodů uchováváme kopii vašich dat v našich zálohách i po jejich smazání z našich produkčních systémů. Běžte na Uchovávání dat pro více informací.

Zabezpečení

Uvědomujeme si, jak důležité a citlivé jsou vaše osobní údaje, a proto podstupujeme velké množství opatření, která mají zajisti, že tato data zpracováváme a ukládáme bezpečně, s prevencí před ztártou dat a neoprávněnému přístupu. Naše technická, administrativní a organizační bezpečnostní opatření jsou popsána do detailu v naší sekci bezpečnostních zásad.

Dodavatelé služeb třetích stran / subzpracovatelé

Pro podporu našich operací spoléháme na několik poskytovatelů služeb. Tito nám pomáhají s různými službami, jako například zpracovávání plateb, analýza webového publika, cloudové hostování, marketing a komunikace, atd.

Kdykoliv sdílíme data s těmito poskytovateli služeb, zajišťujeme, že je budou využívat v souladu s platnou legislativou pro ochranu dat a že zpracování dat, které pro nás vykonají, bude omezeno pouze na konkrétní účel a pokryto konkrétní smlouvou o zpracovávání dat.

Níže je seznam poskytovatelů služeb, které v současnosti využíváme a důvody, proč je používáme a jaká data s nimi sdílíme.

Nákupy v aplikacích (IAP): Seznam poskytovatelů služeb třetích stran pro každou takovouto službu je dostupný na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

A. Subzpracovatelé

Tito poskytovatelé služeb třetích stran zpracovávají data, pro které je Odoo poskytovatel nebo zpracovatel, jménem Odoo.

Důležité: kvůli velké rozmanitosti zdrojů a služeb, poskytovaných těmito subzpracovateli, zákazníci Odoo si nemohou vybírat subzpracovatele, kteří budou mít na starost zpracování jejich dat. Mohou si ale vybrat svůj hlavníregion hostování (více v sekci umístění dat ).

Subzpracovatel Účel Sdílená data
OVHCloud SAS
Soukromí & zabezpečení
Infrastruktura a hostování Odoo.com (produkce + zálohy), Odoo SaaS (produkce + zálohy), Odoo.sh (zálohy), DDOS ochrana. V současnosti hostováno pomocí OVHCloud: Produkční data z Odoo.com a přidružených služeb, včetně Odoo Online (SaaS) zákaznických databází a Odoo upgradu databáze, včetně v současné době upgradovaných zákaznických databází; zálohy dat pro všechny Odoo Cloud služby.
Certifikace datových center: ISO 27001, SOC 1 TYPE II, SOC 2 TYPE II, PCI-DSS, CISPE, SecNumCloud, CSA STAR.
Google Cloud EMEA Ltd
Soukromí & zabezpečení
Infrastruktura a hostování Odoo.com (produkce + zálohy), Odoo SaaS (produkce + zálohy), Odoo.sh (produkce + zálohy), DDOS ochrana. V součanosti hostováno pomocí Google: Produkční data z Odoo.com a přidružených služeb, včetně Odoo Online (SaaS) a Odoo.sh (PaaS) zákaznických databází aOdoo služeb upgradu databáze, včetně v současné době upgradovaných zákaznických databází; zálohy dat pro všechny Odoo Cloud služby.
Certifikace datových center: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC3, PCI-DSS, HIPAA, CISPE, CSA STAR .
Amazon Web Services, Inc.
Soukromí & zabezpečení
Infrastruktura a hostování (zastaralé) V současnosti hostováno pomocí AWS: Odoo služby upgradu databáze pro zákaznické databáze, které jsou nahrány na zastaralé webové upgradovací platformě, nebo které byly dříve započaty na této zastaralé platformě s custom skripty, nebo které byly započaty ještě ve verzi OpenERP v6.1. Novější upgrady započaté srkze skript v příkazové řádce nebo pomocí nového webového formuláře nejsou zpracovávány na AWS.
Certifikace datových center: ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 1, SOC 2, SOC3, PCI-DSS, HIPAA, CISPE, CSA STAR
FullStory
Zabezpečení & soukromí
GDPR Info
Zásady použití cookie
Dočasné nahrávky zkušební verze zdarma pro uživatele, kteří souhlasili s programem na vylepšování UX. Sdíleno s FullStory: nahrávka vaší obrazovky, během prvních 2 hodin relace vaší zkušební verze zdarma + FullStory cookie.

B. Správci a zpracovatelé třetích stran

Tito poskytovatelé služeb třetích stran zpracovávají data, pro která je Odoo poskytovatelem, coby zpracovatelé, ve jménu Odoo, nebo obdržují data, coby zpracovatelé, za specifickým účelem poskytování služeb, které poskytují v roli smluvních dodavatelů.

Poskytovatel služeb Účel Sdílená data
Paypal
PCISoukromí & zabezpečení
Zpracovávání plateb na Odoo.com. Sdíleno s Paypal: Detaily objednávek (částka, popis, číslo), zákaznické jméno a email.
Pouze Paypal ukládá: informace o platební kartě.
Ingenico Payment Services
PCISoukromí
Zpracovávání plateb na Odoo.com. Sdíleno s Ingenico: Detaily objednávek (částka, popis, číslo), zákaznické jméno a email.
Pouze Ingenico ukládá: informace o platební kartě.
Stripe
PCISoukromí & zabezpečení
Zpracovávání plateb na Odoo.com. Sdíleno se Stripe: Detaily objednávek (částka, popis, číslo), zákaznické jméno a email.
Pouze Stripe ukládá: informace o platební kartě.
Adyen
PCISoukromíT&C
Zpracovávání plateb na Odoo.com. Sdíleno s Adyen: Detaily objednávek (částka, popis, číslo), zákaznické jméno a email.
Pouze Adyen ukládá: informace o platební kartě.
OneSignal
Soukromí & zabezpečení
Push notifikace v rámci prohlížeče pro Odoo.com návštěvníky. Sdíleno s OneSignal: Neosobní data o prohlížeči, geolokační informace, jazyk (bez údajů umožňujících identifikaci).
Pouze OneSignal ukládá: ID prohlížeče/mobilního zařízení.
Google Analytics
Soukromí & zabezpečeníTypy cookies
Anonymní analýzy webového publika.
Odhlásit se
Sdíleno s Google Analytics: Neosobní data o prohlížečí, anonymizovaná IP, geolokační informace, jazyk (bez údajů umožňujících identifikaci).
Google reCAPTCHA
Soukromí & zabezpečení
Zabezpečení formulářů. Používáno Google reCAPTCHA: Parametry prohlížeče a zařízení, Google cookies.
Acuity Scheduling
Soukromí & zabezpečení
Plánování dema/schůzky na Odoo.com Sdíleno s Acuity: Jakékoliv osobní informace, vložené uživatelem při plánování setkání: jméno, kontaktní informace, důvod žádosti, atd.
Clearbit
Soukromí & zabezpečení
Vytěžování firemních informací o potenciálních prospektech. Obdrženo od Clearbit pro zákazníky z EU společností: jméno, sektor, odhadovaná velikost, odhadovaný obrat, web, sociální média a obecné kontaktní informace.
Obdrženo od Clearbit pro zákazníky ze společností mimo EU: to samé, jako pro zákazníky z EU společností, plus kontaktní informaci pro jednatele společnosti, pokud jsou známy.
CloudFlare
Zabezpečení & soukromíZásady použití cookie
Distribuované kešování statických zdrojů a obrázků na Odoo.com Používáno CloudFlare: Parametry prohlížeče a zařízení, CloudFlare cookies.

Uchovávání dat

Zákaznická a kontaktní data:: Tato data uchováme pouze na dobu nezbytně nutnou, v souladu s účely, za jakými byla pořízena, v souladu s těmito zásadami. Toto může zahrnovat nezbytnou zákonnou lhůtu pro uchování dat, nebo dobu nezbytně nutnou pro přiměřené promování našich produktů a služeb.

Data uchazečů o práci: Pokud vás nezaměstnáme, můžeme si vaše údaje uchovat po dobu až 3 let, za účelem kontaktu v případě nové pracovní nabídky, pokud nás nepožádáte o opak. Pokud vás zaměstnáme, vaše údaje budou uloženy po dobu vašeho zaměstnaneckého kontraktu a také poté, dle zákonné retenční doby v závislosti na zemi, ve které vás zaměstnáme.

Data o prohlížeči: můžeme uchovat tato data maximálně po dobu 12 měsíců, mimo případy související s legitimním požadavkem, týkajícího se zabezpečení či výkonu našich služeb, nebo mimo případy definované zákonem. Jakékoliv informace o relacích, ukládané na serverech, jsou uchovávány pouze po dobu 3 měsíců a to pouze pokud jsou aktivně používány, jinak jsou vymazáne po 7 dnech.

Zákaznické databáze: tato data uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb, které jste si objednali. Pro databáze, hostované v Odoo Cloudu, v případě zrušení těchto služeb bude vaše deaktivovaná databáze uchována po dobu 3 týdnů (období, během kterého můžete změnit názor), a poté bude vymazána. Databáze nahrané do Odoo Upgrade stránky jsou uchovány po dobu až 4 měsíců od úspěšného provedení upgradu, a můžou být vymazány dříve na požádání.

Nahrávky zkušební verze zdarma: Tyto nahrávky jsou automaticky mazány po 2 měsících, a můžou být vymazány dříve poté, co byly použity, nebo vyhodnoceny jako nepotřebné, nebo na požádání.

Data z Github.com účtu: Tato data uchováváme po celý čas platnosti vaší Odoo.sh license, s výjimkou OAuth tokenu, který je vymazán po 2 dnech, nebo ve chvíli odhlášení z Odoo.sh

Transakční data nákupů v aplikacích (IAP):Detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů můžete najít pro každou službu na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

Ochranné retenční období: V závislosti na našich bezpečnostních zásad, se vždy snažíme ochránit vaše data před náhodným nebo nežádoucím výmazem. Z tohoto důvodu, kdykoliv vymažeme vaše osobní údaje (Zákaznická a kontaktní data) z naší databáze na vaši žádost, nebo pokud vymažete vaše osobní údaje z vaší databáze (zákaznická databáze), nebo pokud vymažete celou databázi, tak tyto data nejsou okamžitě smazána z našich zálohovacích mechanismů, které jsou zabezpečené a neměnné. Osobní údaje mohou zůstat v těchto zálohách po dobu až 12 měsíců, než budou automaticky smazány.
Zavazujeme se, že nebudeme používat tyto zálohy vašich smazaných dat k žádným účelům, kromě udržování integrity našich záloh, nebo pokud nám vy nebo zákon neuloží jinak.

Umístění fyzických úložišť dat / datových toků

Hostovací služby

Hostovací lokace: zákaznické databáze jsou hostovány v Odoo Cloud regionu nejblíže místu, odkud jsou vyžadovány, a můžou být předmětem požadavku na změnu umístění (v závislosti na dostupnosti):

  • Amerika: Kanada , Spojené státy
  • Evropa: Francie , Belgie
  • Asie & Pacifik: Singapore, Taiwan
  • Blízký východ & jižní Asie: Indie
  • Oceánie: Austrálie

Umístění záloh:: zálohy jsou replikovány na vícero kontinentech, dle našich cílů pro zotavování po havárii, a jsou umístěny v následujících zemích,nezávisle na zdrojovém hostovacím regionu:

  • Kanada
  • Francie
  • Belgie
  • Nizozemsko
Poznámka: není možné si vybírat nebo omezit umístění záloh, zálohy jsou replikovány v alespoň 3 z těchto lokací. Hostování dat pouze v rámci EU není podporováno.

Pro více informací ohledně našich hostovacích služeb, navštivte naši SLA cloudového hostování.

Umístění databází pro Odoo upgrade: Zákaznické databáze jsou upgradovány na jejich současných hostovacích lokacích (viz. výše) nebo na upgrade serveru, přítomném ve Francii nebo Belgii.

: Pro zákazníky, pro které jsou důležité EU regulace o ochraně dat, zeme s v seznamu výše se nalézají v EU nebo podléhají rozhodnotí o adekvátnosti od EU autorit.

Transakční data nákupů v aplikacích (IAP): Detailní informace o zásadách ochrany osobních údajů můžete najít pro každou službu na IAP zásady ochrany osobních údajů stránce.

Nahrávky zkušební verze zdarma: Data nahrávek jsou zpracovávána pomocí FullStory (více na stránce poskytovatelů služeb) v data centrech Google Cloud, umístěných ve Spojených Státech. Připomínáme, že tato data jsou ukládána pouze, pokud vyjádříte souhlas a jsou uchovány po pouze omezený čas.

Mezinárodní personál
V některých případech mohou být osobní data, zmíněná v těchto zásadách, zpřístupněna zaměstnancem Odoo SA poboček v jiných zemích. Takovýto přístup bude vždy učiněn z těch samých důvodů a s těmi samými zásadami ochrany a zabezpečení, jako kdyby jej učinil zaměstnanec naší centrál a všechny tyto záruky se na něj vztahují.
Používáme standardní EU smluvní doložky k tomu, aby naše pobočky poskytovaly dostatečné záruky ochrany dat pro tyto omezené a dočasné přístupy k datům .

Uvolnění dat třetím stranám

S výjimkou případu explicitně uvedených výše, nikdy nebudeme prodávat, vyměňovat nebo jakkoliv jinak poskytovat vaše osobní data třetím stranám. Můžeme sdílet nebo uvolnit agregovaná a anonymizovaná data, za výzkumnými účely nebo pro potřeby diskutování trendů a statistik s třetími stranami.

Cookies

Cookies jsou malé kusy textu, zaslané našimi servery do vašeho počítače nebo zařízení ve chvíli, kdy použijete naše služby. Jsou uloženy ve vašem prohlížeči a později také zasílány zpět na naše servery, abychom vám mohli poskytovat kontextuální obsah. Bez cookies by bylo používání webu mnohem více frustrující záležitost. Používáme je, abyste měli jednodušší život na našem webu, jako například pro udržování vaší relace (abyste se nemuseli pokaždé přihlašovat znovu) nebo na funkcionality košíku na e-shopu.

.Cookies nám také pomáhají porozumět vašim preferencím na základě dřívější nebo současné aktivity na našem webu (stránky, které jste navštívili), vašeho jazyka a země, díky čemu vám dokážeme poskytovat lepší služby. Také používáme cookies pro kompilaci a agregování dat, týkající se provozu a interakcí na našem webu, abychom vám mohli nabídnout ještě lepší zkušenost a možnosti v budoucnu.

Také používáme služby třetích stran, jako třeba Google Analytics, které používají své vlastní cookies na identifikaci návštěvníků a nabízení jejich vlastních kontextuálních služeb. Pro více informací ohledně těchto poskytovatelu a jejich zásad používání cookies, podívejte se na relevantní odkazy ve Poskytovatelé služeb třetích stran sekci.

Zde je přehled cookies, které mohou být uloženy na vašem zařízení, při používání našeho webu:

Typ cookie Účel Cookies
Relace a bezpečnost Autentikují uživatele, chrání uživatelská data a umožňují webové stránce poskytovat služby tak, jak uživatel očekává, včetně udržení obsahu jejich košíku nebo uploadu souborů.

Webová stránka nebude fungovat správně, pokud tyt cookies odmítnete.
session_id (Odoo)
td_id (Odoo)
fileToken (Odoo)
__cfduid (CloudFlare)
Preference Udržují informace o předvoleném zobrazení nebo chování stránky, jako například preferovaný jazyk, region a časová zóna. Vaše zkušenost s použitím webu může být degradována, pokud odmítnete tyto cookies, ale stránka samotná bude stále fungovat. frontend_lang (Odoo)
cids (Odoo)
odoo_no_push (Odoo)
tz (Odoo)
Historie interakcí Používají se pro sběr informací o vašich aktivitách na webu, jaké stránky jste navštívily a jaké marketingové kampaně vás přivedly na tento webo. Pokud tyto cookies odmítnete, nebudeme schopni vám poskytovat nejlepší služby, ale web bude fungovat. im_livechat_history (Odoo)
im_livechat_previous_operator_pid (Odoo)
utm_campaign (Odoo)
utm_source (Odoo)
utm_medium (Odoo)
fs_uid (FullStory)
Reklama a marketing Používají se, aby reklamy byly více poutavé pro uživatele a více hodnotné pro inzerenty, například skrze poskytování relevantnějších reklam když navštívíte jiné stránky, nebo skrze lepší reporting na výkon kampaní.

Některé služby třetích stran mohou na váš prohlížeč nasadit dodatečné cookies, za účelem vaší identifikace.

Od cookies třetích stran se můžete odhlásit kliknutím na tuto stránku Odhlašovací stránka Network Advertising Initiative. Webová stránka bude stále fungovat, i když odmítnete tyto cookies.
__gads (Google)
__gac (Google)
_fbp (Facebook)
Analytiky Pochopit, jak návštěvníci interagují s naším webem, skrze Google Analytics. Zjistěte více o analytických cookies a informacích o ochraně osobních údajů.

Webová stránka bude stále fungovat, pokud odmítnete tyto cookies.
_ga (Google)
_gat (Google)
_gid (Google)
_gac_* (Google)

Můžete se rozhodnout, aby vás váš počítač upozornil kdykoliv se odesílá cookie, nebo se můžete rozhodnout vypnout všechny cookies. Každý prohlížeč v tomhle funguje trochu jinak, ale v menu "Nápověda" vašeho prohlížeče můžete najít správnou cestu jak upravit své nastavení cookies, nebo můžete použít odkazy níže.

V současnosti nepodporujeme "Do Not Track" signály proti sledování, protože není žádný průmyslový standard na jejich dodržování.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Čas od času můžeme tyto zásady ochrany osobních údajů aktualizovat, ať již za účelem upřesnění, změny našeho webu nebo vyhovění legislativním požadavkům. Datum "Poslední změna" na začátku stránky indikuje datum poslední revize, které zároveň reflektuje datum platnosti těchto změn. Zároveň vám dáváme přístup k archivním verzím těchto zásad, abyste mohli zrevidovat změny,

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky k těmto zásadam ochrany osobních údajů, nebo jakékoliv dotazy ohledně vašich osobních dat, prosím, kontaktujte náš Odoo zákaznický tým nebo nás kontaktujte přes email na privacy@odoo.com nebo poštou na:

Odoo S.A. - Data Protection
Chaussée de Namur, 40
1367 Grand Rosière
Belgium

VAT: BE0477472701