Lidské zdroje
pro moderní společnosti

Vše v jednom: Nábor, hodnocení, výdaje,
dovolené, docházka, atd.

Začít teď - Je to zdarma

Zdarma, navždy a s neomezeným počtem uživatelů. (Proč?)

Odoo Zaměstnanci obrazovka

Úspěšně spravujte
vaše zaměstnance

Centralizujte všechny vaše HR informace.

Mějte přehled nad všemi důležitými informacemi na první pohled. Omezte přístup k citlivým informacím pouze pro HR manažery, nebo zpřístupněte některé veřejné informace všem zaměstnancům, jako třeba seznam zaměstnanců. Také dostávejte upozornění na nové požadavky na dovolenou, přihlášky o zaměstnání, hodnocení zaměstnanců a mnohem více.

“Díky Odoo jsme sjednotili všechny naše HR aplikace pro 300 000 uživatelů, a to vše cenově dostupným způsobem.”

Ministerstvo vzdělávání, Portugalsko

Odoo Zaměstnanci na iPadu - správa oddělení
Dovolené
Alokace
Časové výkazy
Docházka
Hodnocení
Nábor
Výdaje
Odoo Zaměstnanci aplikace, která ukazuje časové výkazy zaměstnance

Měřte čas a docházku

Týdenní nebo měsíční časové výkazy s volitelným sledováním docházky.

Mějte přehled o odpracovaných hodinách vašich zaměstnanců, ať už podle projektu, zákazníky nebo úkolu. Získejte snadný přístup ke statistikám a vyhodnocení časových výkazů a zaměstnancké docházky. Díky integraci s účetnictvím se strávený čas také automaticky projeví do analytických nákladů vašich projektů v reálném čase.

Zjistit více

Správa dovolených

Jednoduché sledování zaměstnaneckých dovolených a nemocenských.

Zaměstnanci vloží svůj požadavek (placená dovolená, nemocenská, atd).

Manažeři rozhodnou o schválení nebo zamítnutí žádostí o dovolenou.

Poté se pošle notifikace danému zaměstnanci a jejich kalendář se automaticky aktualizuje.

Zjednodušené řízení výdajů

Nechte vaše výdaje schválit hladce a rychle.

Zaměstnanci mohou snadno odeslat a obhájit své výdaje. Manažeři mohou snadno zrevidovat všechny výdaje a schválit či zamítnout jednotlivé žádosti, podle potřeby. Jakmile jsou schváleny, všechny výdaje jsou okamžitě aktualizovány v Odoo Účetnictví.

Zjistit více
Obrazovka Odoo Výdajů, které ukazují zadávání cestovních výdajů

Hodnocení zaměstnanců
snadno a rychle

Důkladné ohodnocení bez komplikací.

Jednoduše nastavte svůj vyhodnocovací proces a kalendář. Připravte si dotazníky na sběr zpětné vazby od každého ve společnosti, od zaměstnanců po manažery, a také ohodnocení sebe sama. Celý proces je automaticky, abyste se mohli soustředit na lidi a ne na administrativu.

Zjistit více

Nabírejte top talenty

Zjednodušte svůj náborový proces

Připravte si stránku na publikování pracovních inzerátů na pár kliků a jednoduše zpracovávejte došlé přihlášky. Spravujte aplikanty skrze selekční proces a využijte integraci s Odoo Dotazníky pro vytvoření screeningového dotazníku, který bude automaticky napojen na záznam aplikanta.

Zjistit více
Odoo Nábor, který ukazuje průběh aktivních aplikantů

Podpořte zapojení se sociálními nástroji

Zlepšete komunikaci mezi zaměstnanci a motivujte je pomocí odměn.

Záběr na detaily zaměstnaneckého profilu
Podniková sociální síť

Nechte zaměstnance spolupracovat napříč týmy, lokacemi a Odoo moduly, pomocí interakce v reálném čase v živém chatu, sdílením znalostí a nejlepších postupů, odebíráním novinek nebo dokumentů od konkrétních lidí a nebo připojením do zájmových skupin pro sdílení expertízy a podpory spolupráce.

Závěr na odznak - 'Dobrá práce: vedete si skvěle ve své práci', udělen 46x.
Gamifikace

Inspirujte zaměstnance pomocí výzev, cílů a odměn. Nastavte si své vlastní cíle, s jasně měřitelnými výsledky, které budou poskytovat zpětnou vazbu v reálném čase. Nejlepší zaměstnanci z každého týmu pak mohou být zvěřejněni a oceněni.

Plně integrováno s ostatními Odoo aplikacemi

Nábor
Nábor

Zjednodušte svůj náborový proces, pomocí indexování životopisů, logování aplikantů a vyhledávání napříč profily.

Hodnocení
Hodnocení

Dohlížejte na zaměstnanecký rozvoj. Nastavte ohodnocovací proces a nechte vaše zaměstnance růst a posouvat se dál.

Volno
Volno

Spravujte žádosti o dovolené a alokaci dovolených. Aktualizace kalendářů pak už probíhá automaticky.

Výdaje
Výdaje

Mějte plnou kontrolu nad zaměstnaneckými výdaji a zjednodušte schvalovací proces a správu všech záznamů.

Případová studie

Řízení personálu společnosti BIG byl prostě chaos. Měli například osobní údaje uložené napříč 3 až 5 různými softwary, což vedlo ke ztrátě času, zmatkům a nepřesným výstupům. S Odoo se jim nyní vše daří spravovat na jednom místě!

Případová studie

Se značným počtem zaměstnanců v Unionaire je nezbytné mít jednu platformu na koordinaci a organizaci všech procesů. Proto bylo podstatné mít software, který jim pokryje vše potřebné, v rámci jejich procesů.

7milionů uživatelů
rozvíjí svou firmu s Odoo

Využijte svůj potenciál k růstu

Žádná platební karta není potřeba - máte okamžitý přístup