In this video, learn how to create manufacturing orders from a sale order in Odoo.
Views
7048 Tổng lượt xem
4807 Lượt xem của thành viên
2242 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
2 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn