In this video, learn how to use the Odoo's master production schedule tool.
Views
3446 Tổng lượt xem
3446 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
1. What kind of documents will the master production schedule generate if you click on "replenish" for a product you don't manufacture yourself?
2. Which color will your "To Replenish" cell turn into if you decrease the amount registered in the "Demand Forecast" column?