In this video, learn how to manage attendances with Odoo.
Views
5208 Tổng lượt xem
4130 Lượt xem của thành viên
1081 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
1 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn