Menu

Xây dựng một
khóa học quản trị kinh doanh

Truy cập Odoo online miễn phí và không giới hạn
trong vòng 24 tháng

Xây dựng một khóa học
Thực hành kiến thức bạn đã dạy

Thực hành
kiến thức bạn đã dạy

Trao cho sinh viên của bạn cơ hội điều hành một công ty ảo trong một phần mềm kinh doanh thực, được sử dụng bởi hàng nghìn doanh nhân trên toàn thế giới.
Xây dựng những khóa học đầy cảm hứng trong Odoo online. Tạo các tình huống hoặc chơi Trò chơi kinh doanh Scale-Up! của chúng tôi và để sinh viên thực hành các khái niệm đã được học trên lớp.
Odoo là phần mềm hỗ trợ học tập lý tưởng dành cho các lớp quản trị kinh doanh, kế toán, bán hàng, nhân sự, phù hợp cho tất cả những ai quan tâm đến cách bắt đầu và phát triển doanh nghiệp.

Khiến các lớp học của bạn trở nên sôi nổi và thú vị hơn

Khiến lớp học của bạn
sôi nổi và thú vị hơn

Hãy yêu cầu sinh viên tạo cơ sở dữ liệu công ty của riêng họ từ đầu hoặc theo hướng dẫn của bạn.

  • Xây dựng khóa học bằng cách tạo một công ty mẫu trong Odoo: bắt đầu lại từ đầu hoặc sử dụng dữ liệu demo có sẵn.
  • Chia sẻ cơ sở dữ liệu công ty của bạn với sinh viên:
    thiết lập chế độ riêng tư chỉ hiển thị với lớp học của bạn hoặc chia sẻ trên Nền tảng giáo dục cộng đồng của Odoo.

Có rất nhiều cách sử dụng Odoo và có lẽ cũng có cách phù hợp nhất với bạn!

Tạo số lượng cơ sở dữ liệu theo mong muốn: một cho mỗi sinh viên, một cho mỗi nhóm hoặc một cho mỗi lớp. Quyết định là của bạn!

Bắt đầu

Giảng viên

Tạo một Khóa học

Tạo một công ty mẫu để sử dụng cho khóa học.

Thiết lập cơ sở dữ liệu mới

Chia sẻ

Chia sẻ công ty và tài liệu đào tạo của bạn với sinh viên ở chế độ riêng tư hoặc công khai.

Đăng khóa học

Sinh viên

Bắt đầu ngay!

Tìm cơ sở dữ liệu của giảng viên và dùng công ty mẫu để thực hành.

Xem khóa học
Bạn có gì ngoài các sinh viên tham gia?

Bạn có gì ngoài
các sinh viên tham gia?

  • Truy cập Odoo online miễn phí trong vòng 24 tháng mà hoàn toàn không bị giới hạn cơ sở dữ liệu, ứng dụng và người dùng
  • Không cần lưu trữ từ trường học. Bạn và các sinh viên có thể truy cập cơ sở dữ liệu từ mọi nơi.
    Dữ liệu được lưu trữ đám mây, nên tất cả những gì bạn cần là kết nối internet.
    Bắt đầu!

Tiếp tục tận hưởng niềm vui

Chơi trò chơi kinh doanh Scale-Up!
Miễn phí

Chơi trò chơi kinh doanh Scale‑Up!

Thành lập một công ty từ đầu và phát triển công ty của bạn.

Thăm quan Odoo
Miễn phí

Thăm quan Odoo

Bạn muốn xem cách chúng tôi làm việc tại Odoo?

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với chúng tôi!

Nếu bạn có câu hỏi,
vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp bạn!

Truy cập Odoo online miễn phí và không giới hạn trong vòng 24 tháng

Khiến các lớp học của bạn trở nên sôi nổi và thú vị hơn