Tiết kiệm thời gian

Sắp xếp lịch trực tuyến

Hãy để khách hàng của bạn lên lịch cuộc họp chỉ trong vài cú nhấp chuột, dựa trên lịch trống của họ.

SMS/Email nhắc nhở

Tự động gửi lời nhắc bằng email và/hoặc SMS để tránh trường hợp không đến.

Chia sẻ dễ dàng

Tùy chỉnh liên kết cuộc họp và chia sẻ qua email, trên mạng xã hội hoặc thông qua trang web

Không còn rắc rối

Để khách hàng đặt lại lịch chỉ bằng một cú nhấp chuột, tự động nhắc nhở, đồng bộ hóa với lịch nhóm, v.v.

Hủy bỏ / Sửa đổi

Cho phép khách hàng hủy bỏ hoặc điều chỉnh các buổi họp theo điều kiện của riêng bạn.

Kết nối với khách hàng tiềm năng

Loại cuộc hẹn cá nhân

Tạo liên kết cuộc họp cá nhân và để khách hàng tiềm năng chọn một khoảng thời gian trống của bạn.

Lịch hẹn của cả nhóm

Hiển thị lịch trống của các thành viên trong nhóm để khách hàng tiềm năng của bạn có thể lên lịch hẹn với bất kỳ thành viên nào trống lịch.

Quản lý giờ hẹn

Xác định các khoảng thời gian khác nhau và cho phép khách hàng lên lịch cho các cuộc họp dựa trên việc ưu tiên và lịch trống của bạn.

Đồng bộ với lịch của bạn

Tự động đồng bộ hóa với điện thoại di động (Android) hoặc ứng dụng lịch trên máy tính bàn.

Phù hợp với thiết bị di động

Khách hàng có thể dễ dàng lên lịch họp từ điện thoại di động của mình với giao diện người dùng linh động của Odoo.

Không bị trùng lịch

Khoảng thời gian được đặt sẽ được loại khỏi lịch trình của bạn ngay lập tức.

Đầy đủ tính năng

Đa múi giờ

Lên lịch cuộc họp trên các múi giờ khác nhau và để nền tảng chuyển đổi giờ cho bạn.

Đa ngôn ngữ

Mỗi khách hàng có thể lên lịch cuộc họp bằng ngôn ngữ riêng của họ.

Có thể tùy chỉnh

Tùy chỉnh các trang đặt lịch hẹn, tùy chọn thiết lập như hủy bỏ hoặc sắp xếp lại thời hạn chót, v.v.

Customize Scheduling & Availability

Thiết lập thời lượng cuộc hẹn tùy chỉnh, lịch trống và phần nghỉ giữa các cuộc hẹn

Bán hàng

Mẫu đánh giá chất lượng

Đánh giá chất lượng khách hàng tiềm năng hiệu quả bằng các câu hỏi tự thiết kế trong quá trình đặt lịch hẹn.

Đội ngũ bán hàng

Chỉ định các cuộc họp cho người phù hợp dựa trên ngôn ngữ, loại yêu cầu và thời gian rảnh.