Tiết kiệm thời gian

Sắp xếp lịch trực tuyến

Hãy để khách hàng của bạn lên lịch cuộc họp chỉ trong vài cú nhấp chuột, dựa trên tính khả dụng của họ.

SMS/Email nhắc nhở

Tự động gửi nhắc nhở bằng email và/hoặc SMS để tránh trường hợp không đến.

Chia sẻ dễ dàng

Tùy chỉnh liên kết cuộc họp và chia sẻ nó qua email, trên mạng xã hội hoặc thông qua trang web của bạn

Không còn đau đầu

Để khách hàng lên lịch lại chỉ bằng một cú nhấp chuột, tự động nhắc nhở, đồng bộ hóa với lịch nhóm, v.v.

Hủy bỏ / Sửa đổi

Cho phép khách hàng của bạn hủy bỏ các buổi họp theo điều kiện của riêng bạn.


Kết nối với Prospects

Loại cuộc hẹn cá nhân

Tạo liên kết cuộc họp cá nhân của bạn và để khách hàng tiềm năng của bạn chọn giữa các khoảng thời gian trống của bạn

Loại cuộc hẹn nhóm

Hiển thị lịch trống của các thành viên trong nhóm để khách hàng tiềm năng của bạn có thể lên lịch hẹn với bất kỳ thành viên nào trống lịch.

Quản lý vị trí được chọn

Xác định các khoảng thời gian khác nhau và cho phép khách hàng lên lịch cho các cuộc họp dựa trên việc ưu tiên và lịch trống của bạn.

Đồng bộ với lịch của bạn

Tự động đồng bộ hóa với điện thoại di động (Android) hoặc ứng dụng lịch trên máy tính bàn của bạn.

Thân thiện với thiết bị di động

Khách hàng có thể dễ dàng lên lịch họp từ điện thoại di động của mình với giao diện người dùng nhạy bén của Odoo.

Không bị đặt trùng

Khoảng thời gian bị đặt sẽ được đưa ra khỏi lịch trình của bạn ngay lập tức.


Đầy đủ tính năng

Đa múi giờ

Lên lịch cuộc họp trên các múi giờ khác nhau và để nền tảng chuyển đổi giờ cho bạn.

Đa ngôn ngữ

Mỗi khách hàng có thể lên lịch cuộc họp bằng ngôn ngữ riêng của họ.

Có thể tùy chỉnh

Tùy chỉnh các trang cuộc hẹn, tùy chọn thiết lập cho các cuộc hẹn như việc hủy bỏ hoặc sắp xếp lại thời hạn chót, v.v...

Tùy chỉnh kế hoạch & Thời gian khả dụng

Thiết lập thời lượng cuộc hẹn tùy chỉnh, tính khả dụng và phần nghỉ giữa các cuộc hẹn


Bán hàng

Mẫu đơn đủ điều kiện

Xác định khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả với những câu hỏi tùy ý trong quy trình chọn lựa.

Đội ngũ bán hàng

Chỉ định các cuộc họp cho đúng người dựa trên ngôn ngữ, loại yêu cầu và thời gian của mọi người.