Ušetřete čas

Online plánování schůzek

Nechte zákazníky si dohodnout schůzku na pár kliků, dle vaší dostupnosti.

SMS/emailové upomínky

Automatizujte emailové a SMS připomínky, abyste zredukovali pozdní příchody.

Jednoduché sdílení

Vytvořte si vlastní odkaz na schůzku a sdílejte ji emailem, na webu nebo přes sociální sítě.

Už žádné komplikace

Nechte zákazníky přeplánovat schůzku na jeden klik, automatizujte upomínky a využijte synchronizaci na týmové kalendáře, atd.

Rušení/úprava schůzek

Umožněte zákazníkům rušit nebo měnit schůzky na základě předem nastavených podmínek.

Práce s prospekty

Osobní typ schůzek

Vytvořte si svůj osobní plánovací odkaz a nechte prospekty si vybírat z vašich dostupných časů.

Týmový typ schůzek

Zobrazte kombinovanou dostupnost napříč týmem a nechte prospekt si naplánovat schůzky s kýmkoliv, kdo je dostupný.

Správa časových slotů

Nastavte různé časové intervaly a nechte zákazníky si plánovat schůzky na základě vašich preferencí a dostupnosti.

Synchronizace s vaším kalendářem

Automatická synchronizace s vaším mobilním telefonem (Android) nebo desktopovou kalendářní aplikací.

Přívětivý pro mobily

Nechte zákazníky si plánovat schůzky ze svých mobilů, díky responzivnímu uživatelskému prostředí Odoo.

Žádné konflikty v plánování

Ve chvíli, kdy je volný časový slot využit, zmizí z kalendáře.

Plná funkcionalita

Více časových pásem

Plánujte schůzky napříč časovými pásmy a nechte Odoo se postarat o časový posun.

Více jazykových mutací

Každý zákazník si může naplánovat schůzku ve svém vlastním jazyce

Přizpůsobení

Přizpůsobte vzhled kalendáře, možnosti zrušení a přeplánování, atd.

Customize Scheduling & Availability

Nastavte vlastní dobu schůzek, dostupnost a prodlevy mezi schůzkami.

Prodej

Kvalifikační formuláře

Jednoduše kvalifikujte nové prospekt pomocí nastavitelných otázek při plánování schůzky.

Prodejní týmy

Plánujte schůzky těm správným osobám na základě jazyku, typu požadavku a dostupnosti lidí.