In this video, learn how to create your own bill of materials with Odoo.
Views
4847 Tổng lượt xem
3579 Lượt xem của thành viên
1271 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn