In this video, learn how to manage campaigns using channels like Email, SMS and Social Media posts, in Odoo Social Marketing application.

Xếp hạng
0 0
Views
5870 Tổng lượt xem
5870 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn