In this video, learn how to take advantage of push notifications and how to configure and use Live Chat, in Odoo Social Marketing application.

Xếp hạng
0 0
Views
5371 Tổng lượt xem
5371 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn