Videos Odoo

tiêu đề
Kế toán
More
tiêu đề
Dự án
More
tiêu đề
MRP
More
tiêu đề
CRM
More
tiêu đề
Tài liệu
More
tiêu đề
IoT
More
tiêu đề
Trình xây dựng trang web
More
tiêu đề
Studio
More
tiêu đề
Hỗ trợ khách hàng
More
tiêu đề
Tiếp thị qua email
More
tiêu đề
chữ ký điện tử
More
tiêu đề
Chi phí
More
tiêu đề
Kiểm kê hàng hóa tồn kho
More
tiêu đề
Tự động hóa marketing
More
tiêu đề
Cuộc hẹn
More
tiêu đề
Báo cáo
More
tiêu đề
Bán hàng
More
tiêu đề
Tính thời gian làm việc
More
tiêu đề
thương mại điện tử
More
tiêu đề
Nhân viên
More
tiêu đề
Điểm bán hàng PoS
More
tiêu đề
Tiếp thị
More
tiêu đề
odoo.sh
More

Xem tất cả ứng dụng

Được tin cậy và sử dụng bởi
VÍ DỤ THỰC TIỄN

Khám phá cách Toyota bắt đầu sử dụng Odoo chỉ sau 6 tháng tích hợp.

VÍ DỤ THỰC TIỄN

Một quán rượu đã dùng Odoo Online hai năm trước. Từ kho hàng đến điểm bán hàng. Hãy cùng khám phá cách họ quản lý và bán rượu vang của họ.

Giải phóng tiềm năng phát triển của bạn

Bắt đầu ngay - Hoàn toàn miễn phí

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng