Odoo Videos

หัวข้อ
ระบบบัญชี
More
หัวข้อ
โครงการ
More
หัวข้อ
MRP
More
หัวข้อ
CRM
More
หัวข้อ
Documents
More
หัวข้อ
IoT
More
หัวข้อ
ตัวสร้างเว็บไซต์
More
หัวข้อ
สตูดิโอ
More
หัวข้อ
เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
More
หัวข้อ
การตลาดทางอีเมล
More
หัวข้อ
eSignature
More
หัวข้อ
ค่าใช้จ่าย
More
หัวข้อ
สินค้าคงคลัง
More
หัวข้อ
ระบบการตลาดอัตโนมัติ
More
หัวข้อ
การนัดหมาย
More
หัวข้อ
รายงาน
More
หัวข้อ
การขาย
More
หัวข้อ
ใบบันทึกเวลางาน
More
หัวข้อ
อีคอมเมิร์ซ
More
หัวข้อ
พนักงาน
More
หัวข้อ
ระบบขายหน้าร้าน
More
หัวข้อ
การตลาด
More
หัวข้อ
odoo.sh
More

ดูแอปทั้งหมด

เลือกใช้และได้รับความไว้วางใจจาก
CASE STUDY

มาดูกันว่า Toyota เริ่มต้นใช้งาน Odoo อย่างไร หลังจากผสานการทำงานได้เพียง 6 เดือน

CASE STUDY

บาร์จำหน่ายไวน์ที่นำระบบ Odoo Online มาใช้เมื่อสองปีก่อน มาดูกันว่าบาร์แห่งนี้มีวิธีการจัดการและขายไวน์ของพวกเขาอย่างไร นับตั้งแต่ระบบสินค้าคงคลังไปจนถึงระบบขายหน้าร้าน

เติบโตให้เต็มตามศักยภาพของคุณ อย่างไร้ขีดจำกัด

เริ่มเลย ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต - เข้าใช้งานได้ทันที