Cộng đồng


Tìm hiểu, chia sẻ và đóng góp bằng cách tham gia vào cộng đồng Odoo.

Hơn 20.000 người đóng góp vào thành công của Odoo trên toàn thế giới.

Loading events in your country…

Tải xuống Cộng đồng Odoo

Phiên bản mã nguồn mở của Odoo.

Bài viết mới nhất trên Blog