Cho thuê hiệu quả hơn

Giao diện người dùng hiện đại

Xem mọi thông tin bạn cần trên một giao diện người dùng trực quan và linh động.

Giảm nhập liệu

Tạo đơn cho thuê và hóa đơn chỉ trong tích tắc. Thực hiện mọi việc, như quản lý giao hàng và trả hàng trên cùng một màn hình.

Lập lịch Gantt

Có cái nhìn tổng quan về các sản phẩm đã cho thuê của bạn trong các ngày/tuần sắp tới. Theo dõi những sản phẩm có thể cho thuê và thời điểm thuê.


Sản phẩm & Giá cả

Kho sản phẩm

Thuê theo lô hoặc theo số sê-ri.

Đơn vị thời gian

Cho thuê các sản phẩm theo nhiều đơn vị thời gian như ngày, tuần hoặc tháng. Thay đổi mức giá theo đơn vị thời gian của bạn.

Bảng giá

Quản lý các mức giá cho sản phẩm của bạn (giới hạn thời gian, số lượng tối thiểu, chiết khấu) và chỉ định cho khách hàng.

Chi phí trì hoãn

Tính toán chi phí trì hoãn theo số giờ, ngày bổ sung hoặc nhiều hơn thế.


Đơn hàng

Bộ cấu hình sản phẩm

Thiết lập và cho thuê sản phẩm của bạn bằng cách dễ dàng lựa chọn các thuộc tính sản phẩm.

Bán chéo

Các đơn cho thuê được tối ưu hóa để giúp công ty bạn tối đa hóa doanh thu bằng cách đưa ra các lựa chọn khác nhau (ví dụ bảo hiểm, giao hàng).

Phê duyệt trực tuyến

Cho thuê nhanh hơn với chữ ký điện tử, cho phép khách hàng của bạn xem lại và ký trực tuyến đơn cho thuê. Ký hợp đồng hay bất kỳ tài liệu PDF nào với ứng dụng Odoo Ký tên.

Thanh toán trực tuyến

Nhận thanh toán trực tuyến trước khi xác nhận chi phí thuê.


Theo dõi

Theo dõi

Dễ dàng theo dõi trạng thái của từng mục trong đơn hàng (đã đặt chỗ, đã giao hàng, đã trả lại, đã xuất hóa đơn).

Hóa đơn

Xuất hóa đơn cho đơn hàng. Quản lý điều khoản thanh toán theo khách hàng hoặc theo hóa đơn. Truy xuất và theo dõi các hóa đơn.

Cổng email

Xem mọi trao đổi qua email đính kèm với đơn hàng liên quan, cho phép bạn tra cứu lại nội dung các cuộc thảo luận và thương thảo.


Báo cáo

Phân tích đơn hàng & hóa đơn

Tra cứu dữ liệu doanh số và hóa đơn sâu hơn theo sản phẩm, số sê-ri, nhóm sản phẩm, khách hàng, thời hạn, v.v. Thực hiện báo cáo chính xác và ra quyết định hiệu quả.