Đơn hàng

Trạng thái cho thuê

Xem chi tiết đơn cho thuê, bao gồm ngày và giờ lấy hàng. Đơn hàng được gắn thẻ là “Báo giá” hoặc “Đã đặt” dựa trên trạng thái. Sản phẩm đã quá thời gian lấy hoặc trả hàng sẽ được gắn thẻ cảnh báo.

Trạng thái hóa đơn

Xem báo cáo chi tiết về các đơn cho thuê dựa trên những gì vẫn cần phải lập hóa đơn cho khách hàng.

Việc cần làm hôm nay

Khi xác nhận đơn hàng với ngày và giờ lấy và trả hàng, các nhiệm vụ sẽ được tự động thêm vào danh sách “Việc cần làm hôm nay”.

Lên lịch

Giai đoạn cho thuê

Tùy chỉnh các khoảng thời gian khác nhau mà sản phẩm có thể được thuê.

Chi phí trả muộn

Thiết lập các chi phí bổ sung để tự động tính phí cho việc trả muộn. Có thể áp dụng theo giờ hoặc theo ngày.

Ngày không thể cho thuê

Chặn các ngày cụ thể mà sản phẩm không thể được lấy hoặc trả lại.

Thời gian thuê tối thiểu

Thết lập một khoảng thời gian tối thiểu giữa thời điểm nhận và trả đối với tất cả các sản phẩm.

Thời gian ngừng cho thuê

Thiết lập một khoảng thời gian tối thiểu giữa hai đơn hàng mà khi đó sản phẩm không thể được thuê.

Sản phẩm

Giá dựa trên thời gian

Cài đặt giá cho từng sản phẩm dựa trên các khoảng thời gian khác nhau. Bảng giá cũng có thể được sử dụng riêng theo từng khoảng thời gian.

Thời gian bảo lưu

Tạm thời đặt một sản phẩm thành không thể cho thuê trong một khoảng thời gian cụ thể trước thời điểm lấy hàng theo lịch trình.

Phí trả trễ hạn

Áp dụng tiền phí khi sản phẩm được giữ quá thời gian đặt trước. Tiền phí này có thể được áp dụng theo cơ sở “Quá giờ” hoặc “Quá ngày”.

Báo cáo

Phân tích cho thuê

Xem và trình bày dữ liệu về các đơn hàng và báo giá đã xác nhận. Sử dụng bộ lọc và chỉ số để theo dõi số lượng sản phẩm đã được lấy và trả, tổng số sản phẩm đã cho thuê và số lượng đơn hàng đã đặt.

Tích hợp

Odoo Tồn kho icon
Tồn kho

Các lượt chuyển hàng cho thuê được lưu vào lịch sử tồn kho của bạn.

Discover ⟶
Odoo Gói đăng ký icon
Gói đăng ký

Quản lý các hóa đơn và thanh toán định kỳ cho các hợp đồng thuê dài hạn.

Discover ⟶
Odoo Hỗ trợ  icon
Hỗ trợ

Theo dõi yêu cầu của khách hàng từ một biểu mẫu liên lạc và giải quyết tức thời

Discover ⟶
Odoo Dịch vụ hiện trường icon
Dịch vụ hiện trường

Lên lịch và theo dõi nhiệm vụ để vận hành ở phía khách hàng (VD: sửa chữa, hỗ trợ).

Discover ⟶
Odoo Bán hàng icon
Bán hàng

Phân tích khả năng sinh lời của các mặt hàng cho thuê bằng cách so khớp mọi chi phí và doanh thu liên quan.

Discover ⟶