Bestellingen

Verhuurstatus

Bekijk een uitsplitsing van verhuurorder, inclusief ophaaldata en -tijdstippen. Orders worden gelabeld met "Offerte" of "Gereserveerd" op basis van hun status. Producten waarvan de ophaal- en inlevertijd is verstreken, krijgen een waarschuwing.

Factuurstatus

Bekijk een uitsplitsing van verhuurorders op basis van wat nog gefactureerd moet worden aan klanten.

Te doen vandaag

Zodra bestelligen zijn bevestigd met ophaal- en inleverdata en -tijdstippen, worden taken automatisch toegevoegd aan de lijst "Te doen vandaag".

Planning

Verhuurperiodes

Personaliseer verschillende tijdspannes waarvoor producten kunnen worden gehuurd.

Vertragingskosten

Stel extra kosten in om automatisch in rekening te brengen voor te laat geretourneerde producten. Deze kunnen per uur of per dag worden toegepast.

Onbeschikbare dagen

Blokkeer specifieke dagen waarop producten niet kunnen worden opgehaald of geretourneerd.

Minimale huurperiode

Stel een minimumduur in tussen ophalen en terugbrengen voor alle producten.

Opvullingstijd

Stel een minimumperiode in tussen twee bestellingen waarbij producten niet kunnen worden verhuurd.

Producten

Prijzen op basis van tijd

Stel prijzen in voor individuele producten op basis van verschillende tijdsperioden. Prijslijsten kunnen ook worden gebruikt voor afzonderlijke tijdsperioden.

Veiligheidsperiode

Maak een product tijdelijk onbeschikbaar voor een bepaalde tijdspanne voor een geplande ophaling.

Kosten extra tijd

Pas boetes toe voor de extra tijd dat een product langer wordt bewaard dan de gereserveerde tijd. Boetes kunnen worden toegepast op basis van "Extra uur" of "Extra dag".

Rapportage

Huuranalyse

Bekijk en presenteer gegevens op bevestigde orders en offertes. Gebruik filters en meetwaarden om het aantal opgehaalde en ingeleverde producten, het totale aantal gehuurde producten en het aantal geplaatste orders bij te houden.

Integraties

Odoo Voorraad icon
Voorraad

Huurbewegingen worden opgeslagen in de geschiedenis van je inventaris.

Discover ⟶
Odoo Abonnementen icon
Abonnementen

Beheer terugkerende facturen en betalingen voor langlopende huurcontracten.

Discover ⟶
Odoo Helpdesk icon
Helpdesk

Volg de claim van klanten via een contactformulier en onderneem actie in realtime.

Discover ⟶
Odoo Buitendienst icon
Buitendienst

Plan en volg taken om de klant te bedienen (bijv. reparaties, assistentie).

Discover ⟶
Odoo Verkoop icon
Verkoop

Analyseer de winstgevendheid van de gehuurde items door al hun gerelateerde kosten en inkomsten te matchen.

Discover ⟶