เช่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย

อินเตอร์เฟซผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและตอบสนองฉับไว เพื่อหาข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการ

การกรอกข้อมูลที่ลดลง

สร้างใบสั่งซื้อระบบเช่าและใบแจ้งหนี้การเช่าได้โดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทำทุกอย่าง เช่น จัดการการจัดส่งและการคืนสินค้าจากหน้าจอเดียวกัน

จัดกำหนดการแกนต์

เห็นภาพรวมของผลิตภัณฑ์ที่มีการเช่าสำหรับวัน/สัปดาห์ที่จะมาถึง คอยติดตามผลิตภัณฑ์ที่คุณยังคงเช่าได้และเมื่อใดที่เช่าได้


ผลิตภัณฑ์และราคา

คลังผลิตภัณฑ์

เช่าเป็นชุดหรือตามหมายเลขซีเรียล

หน่วยเวลา

เช่าผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายหน่วยเวลา เช่น เป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ปรับราคาตามหน่วยเวลาของคุณ

รายการราคา

จัดการราคาต่าง ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ (มีกำหนดเวลา ปริมาณขั้นต่ำ การลดราคา) แล้วส่งให้ลูกค้า

ค่าเสียหายจากความล่าช้า

คำนวณค่าเสียหายจากความล่าช้าโดยอิงจากชั่วโมง วันที่เพิ่มมาหรือมากกว่านั้น


ใบสั่งขาย

ตัวปรับแต่งสินค้า

กำหนดค่าและเช่าสินค้าได้ง่าย ๆ โดยเลือกคุณสมบัติสินค้า

การเสนอขายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ใบสั่งซื้อระบบเช่าได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยบริษัทคุณทำรายได้ให้สูงสุดโดยมีตัวเลือกให้ (เช่น การรับประกัน การจัดส่ง)

การอนุมัติออนไลน์

เช่าเร็วขึ้นด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบสั่งซื้อระบบเช่าออนไลน์ได้ รับการลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญาหรือ PDF ด้วยแอปฯ Odoo eSign

จ่ายเงินออนไลน์

รับการจ่ายเงินทางออนไลน์ก่อนยืนยันการเช่า


ติดตามผล

การติดตาม

ติดตามสถานะของแต่ละรายการในการสั่งซื้อ (จองแล้ว จัดส่งแล้ว ส่งคืนแล้ว ออกใบแจ้งหนี้แล้ว)

ออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ตามการสั่งซื้อ จัดการเงื่อนไขการชำระเงินโดยเรียงตามลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ ติดตามและดูผลใบแจ้งหนี้

อีเมลเกตเวย์

ดูการสื่อสารทางอีเมลที่แนบไปกับการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้คุณตามรอยการสนทนาและการต่อรองย้อนหลัง


การรายงาน

การวิเคราะห์และการออกใบแจ้งหนี้คำสั่งซื้อ

เจาะลึกข้อมูลยอดขายและการออกใบแจ้งหนี้โดยเรียงตามผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ช่วงเวลา ฯลฯ จัดทำรายงานที่แม่นยำและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ