เช่าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การอินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่ทันสมัย

อินเตอร์เฟซผู้ใช้งานที่เข้าใจง่ายและตอบสนองฉับไว เพื่อหาข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการ

ลดการกรอกข้อมูล

สร้างใบเสนอขอเช่าและใบแจ้งหนี้การเช่าได้โดยคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง ทำทุกอย่าง เช่น จัดการการจัดส่งและการคืนสินค้าจากหน้าจอเดียวกัน

กำหนดการแบบแกนต์

เห็นภาพรวมของสินค้าที่มีการเช่าในรูปแบบวัน/สัปดาห์ที่จะมาถึง คอยติดตามผลิตภัณฑ์ที่คุณยังคงเช่าได้และเมื่อใดที่เช่าได้


สินค้าและราคา

คลังสินค้า

เช่าเป็นชุดหรือตามหมายเลขซีเรียล

หน่วยเวลา

เช่าสินค้าได้หลากหลายหน่วยเวลา เช่น เป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ปรับราคาตามหน่วยเวลาของคุณ

รายการราคา

จัดการราคาต่างๆ สำหรับสินค้าของคุณ เช่นกำหนดเวลา ปริมาณขั้นต่ำ การลดราคา แล้วมอบให้ลูกค้า

ค่าเสียหายจากความล่าช้า

คำนวณค่าเสียหายจากความล่าช้าโดยอิงจากชั่วโมง วันที่เพิ่มมาหรือมากกว่านั้น


ใบเสนอขาย

ตัวปรับแต่งสินค้า

กำหนดค่าและเช่าสินค้าได้ง่ายๆ โดยเลือกจากคุณสมบัติสินค้า

การขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ใบเสนอขอเช่าได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยบริษัทคุณให้ได้รับรผลประโยชน์สูงสุดโดยมีตัวเลือกให้ เช่น การรับประกัน และการจัดส่ง

การอนุมัติออนไลน์

เช่าเร็วขึ้นด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ช่วยให้ลูกค้าของคุณตรวจสอบและลงลายมือชื่อในใบเสนอขอเช่าออนไลน์ได้ รับการลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญาหรือ PDF ด้วยแอป Odoo eSign

จ่ายเงินออนไลน์

รับการจ่ายเงินทางออนไลน์ก่อนยืนยันการเช่า


ติดตามผล

การติดตาม

ติดตามสถานะของแต่ละรายการในใบเสนอขอเช่า เช่น จองแล้ว จัดส่งแล้ว ส่งคืนแล้ว ออกใบแจ้งหนี้แล้ว

ออกใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ตามคำเสนอขอเช่า จัดการเงื่อนไขการชำระเงินโดยเรียงตามลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ ติดตามและดูผลใบแจ้งหนี้

อีเมลเกตเวย์

ดูการสื่อสารทางอีเมลที่แนบไปกับการสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้คุณตามรอยการสนทนาและการต่อรองย้อนหลังได้


การรายงาน

การวิเคราะห์ใบแจ้งหนี้และใบเสนอขอเช่า

เจาะลึกข้อมูลยอดขายและการออกใบแจ้งหนี้โดยเรียงตามผลิตภัณฑ์ หมายเลขซีเรียล หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ช่วงเวลาและอื่นๆ เพื่อจัดทำรายงานที่แม่นยำและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ