การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

จัดการบัญชีของคุณโดยใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติใน Odoo เพื่อส่งใบแจ้งหนี้ของคุณไปยัง DIAN ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันกับ Carvajal T&S ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบุคคลที่สาม

นำทางได้อย่างง่ายดายจากใบสั่งขายของคุณไปยังใบแจ้งหนี้ของคุณ ซึ่งรวมถึง XML ทางกฎหมายที่ DIAN ให้มา เช่นเดียวกับโค้ด QR ที่รับรองความถูกต้องของเอกสาร

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของโคลอมเบียด้วย Odoo

Retention Tax Certificates

สร้างการหักภาษี

นอกเหนือจากรายงานทางการเงินของ Odoo คุณยังสามารถสร้างใบรับรองการหักภาษีสำหรับผู้ขายของคุณได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง: Rete IVA Rete Fuente และ Rete ICA

Solucion Factible

ข้อมูลหลักเริ่มต้น

ผังบัญชีทั่วไปของโคลอมเบีย

นักบัญชีสามารถลดเวลาในการกำหนดค่าได้ เนื่องจากรายการบัญชีได้รวมอยู่ใน Odoo โดยอิงตาม PUC (Plan Unico Contable)

ภาษีการขายและการซื้อ

เป็นส่วนหนึ่งของการประยุกต์ใช้สำหรับประเทศโคลอมเบีย การขาย การซื้อ และการหักภาษีหลักได้ถูกสร้างขึ้นและกำหนดค่าล่วงหน้าด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แดชบอร์ดการรายงานสำหรับโคลอมเบีย

เอกสารประกอบการใช้งาน

Odoo ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าและประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยทำตามขั้นตอน (และคำแนะนำ) ที่พบในเอกสารประกอบการทำงานของเรา

อ่านเอกสารกำกับ