In this video, learn how to manage your rental products.
Views
7787 Tổng lượt xem
3963 Lượt xem của thành viên
3831 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
9 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
2. Can you add non-rental products to a Rental order?
3. What will be the rental cost of a product for 8 days if my rental pricing is set up like this: 1day=50$, 3days= 110$, 1week = 200$?