Nội dung khóa học

Learn everything you need to grow your business with Odoo, the best management software to run a company at https://www.odoo.com/slides

Views
1805 Tổng lượt xem
1805 Lượt xem của thành viên
0 Số lượt xem công khai
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn