Extra Taxes (ecotax, alcohol, luxury,...)

80 XP
In this video, learn how to apply taxes on other taxes, such as eco-taxes, with the "Affect Base of Subsequent Taxes" option in Odoo.
Views
6133 Tổng lượt xem
5303 Lượt xem của thành viên
830 Số lượt xem công khai
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn