Nội dung khóa học

Extra Taxes (ecotax, alcohol, luxury,...)

60 XP

In this video, learn how to apply taxes on other taxes, such as eco-taxes, with the "Affect Base of Subsequent Taxes" option in Odoo.

Xếp hạng
0 0
Views
18391 Tổng lượt xem
11781 Lượt xem của thành viên
6611 Số lượt xem công khai
Chia sẽ trên mạng xã hội
Chia sẽ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ nó video theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn