Extra Taxes (ecotax, alcohol, luxury,...)

80 XP
In this video, learn how to apply taxes on other taxes, such as eco-taxes, with the "Affect Base of Subsequent Taxes" option in Odoo.
Views
4074 Total Views
3973 Members Views
101 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
3 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this video by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn