Menu
Cập nhật Lần cuối 27/12/2022
Thời gian hoàn thành 20 phút
Thành viên 48183
Chứng nhận
    • Odoo Functional Certification Sample Test