Cập nhật gần nhất 19/02/2020
Thời gian hoàn thành 20 phút
Thành viên 18227
Odoo 13 Certification
    • Odoo Functional Certification Sample Test