US$ 250,00
250.0 USD US$ 250,00
US$ 220,00
Người phụ trách Julien Bertrand (jub)
Cập nhật gần nhất 08/04/2021
Thời gian hoàn thành 1 giờ 30 phút
Thành viên 195
Odoo 14 Certification
    • Certificación funcional de Odoo v14 (Español)