Menu

Bạn là một giảng viên?

Xin chào mừng, hãy nhận trò chơi miễn phí dành cho bạn!

Thông tin hoạt động giáo dục
Thông tin Liên hệ và Vận chuyển

Luật chơi đơn giản!

Trò chơi có 7 tình huống kinh doanh, mỗi tình huống có từ 8 đến 10 thẻ.
Bắt đầu với trò chơi “Mua và Bán”, sau đó tiếp tục chơi theo chiến lược của riêng bạn.
Đối với mỗi thẻ, hãy làm theo 3 bước sau:

1. Đọc tình huống kinh doanh ở mặt trước.
Đừng đọc mặt sau!

2. Chơi trực tuyến và tạo giải pháp của bạn.

3. So sánh cách bạn làm với
giải pháp của chúng tôi ở mặt sau tấm thẻ.

Thẻ Kinh doanh Scale-Up