Ranks

Tiếp tục học với Odoo S.A.. Thu thập điểm trên diễn đàn hoặc nền tảng học trực tuyến eLearning. Những điểm này sẽ giúp bạn đạt thứ hạng mới.

Làm cách nào để nhận được huy hiệu?

Khi bạn hoàn thành một khóa học hoặc tới một mốc nào đó, bạn sẽ được trao tặng huy hiệu.

Làm cách nào để ghi được nhiều điểm?

Bạn có thể ghi điểm bằng cách trả lời câu hỏi ở cuối mỗi bài học. Bạn cũng có thể giành thêm điểm ở diễn đàn. Đi theo liên kết này để xem hướng dẫn của diễn đàn.

Ranks
 • Huy hiệu thứ hạng
  Master of the Universe
  100.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Tiến sĩ
  10.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Thạc sĩ
  5.000 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Cử nhân
  2.500 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Học sinh
  250 điểms
 • Huy hiệu thứ hạng
  Newbie
  1 điểms

Huy chương

Ngoài việc có được danh tiếng nhờ câu hỏi và câu trả lời, bạn còn nhận được huy hiệu vì đã giúp ích cho cộng đồng.
Huy hiệu xuất hiện ở trang hồ sơ và các bài đăng của bạn.

Bắt đầu
Bắt đầu

Đăng ký nền tảng

119962 người dùng được thưởng
Biết về bản thân
Biết về bản thân

Hoàn thiện hồ sơ của bạn

74526 người dùng được thưởng
Người viết tự truyện
Người viết tự truyện

Đã hoàn thành tiểu sử của mình

54065 người dùng được thưởng
Người dùng quyền lực
Người dùng quyền lực

Hoàn thành 1 khóa học

27105 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 150 lượt xem

21368 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng chú ý
Câu hỏi đáng chú ý

Đặt câu hỏi với ít nhất 250 lượt xem

20299 người dùng được thưởng
Câu hỏi phổ biến
Câu hỏi phổ biến

Đặt câu hỏi với ít nhất 500 lượt xem

16432 người dùng được thưởng
Anh hùng cộng đồng
Anh hùng cộng đồng

Đạt 2000 XP

10838 người dùng được thưởng
Biên tập
Biên tập

Lần chỉnh sửa đầu tiên

9937 người dùng được thưởng
Người hỗ trợ
Người hỗ trợ

Bình chọn đầu tiên

8735 người dùng được thưởng
Học giả
Học giả

Đã đặt câu hỏi và đã duyệt câu trả lời

6410 người dùng được thưởng
Học sinh
Học sinh

Đã đặt câu hỏi đầu tiên với ít nhất một lượt bình chọn

5806 người dùng được thưởng
Câu hỏi đáng tin cậy
Câu hỏi đáng tin cậy

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 1 người dùng

5037 người dùng được thưởng
Chứng chỉ
Chứng chỉ

Nhận chứng nhận

4665 người dùng được thưởng
Người bình luận
Người bình luận

Đã đăng 10 bình luận

1299 người dùng được thưởng
Giáo viên
Giáo viên

Nhận được ít nhất 3 upvote cho một câu trả lời cho lần đầu tiên

1087 người dùng được thưởng
Phê bình
Phê bình

Lần hạ cấp đầu tiên

1034 người dùng được thưởng
Câu trả lời tốt
Câu trả lời tốt

Câu trả lời được bình chọn 4 lần

727 người dùng được thưởng
Khai sáng
Khai sáng

Câu trả lời được duyệt với trên 3 bình chọn

690 người dùng được thưởng
Nhà phân loại
Nhà phân loại

Tạo một thẻ được sử dụng bởi 15 câu hỏi

628 người dùng được thưởng
Câu hỏi tốt
Câu hỏi tốt

Câu hỏi được bình chọn 4 lần

569 người dùng được thưởng
Trả lời hay
Trả lời hay

Câu trả lời được bình chọn 6 lần

323 người dùng được thưởng
Câu hỏi hay
Câu hỏi hay

Câu hỏi được bình chọn 6 lần

233 người dùng được thưởng
Câu hỏi yêu thích
Câu hỏi yêu thích

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 5 người dùng

212 người dùng được thưởng
Tự học
Tự học

Tự trả lời câu hỏi với ít nhất 4 lượt bình chọn

129 người dùng được thưởng
Bình luận viên trưởng
Bình luận viên trưởng

Đã đăng 100 bình luận

111 người dùng được thưởng
Câu trả lời xuất s
Câu trả lời xuất s

Câu trả lời được bình chọn 12 lần

71 người dùng được thưởng
Guru
Guru

Câu trả lời được duyệt với trên 15 lượt bình chọn

66 người dùng được thưởng
Tuyệt vời
Tuyệt vời

Với những ý tưởng tuyệt vời của bạn, bạn là nguồn cảm hứng cho người khác.

60 người dùng được thưởng
Câu hỏi xuất sắc
Câu hỏi xuất sắc

Câu hỏi được bình chọn 15 lần

25 người dùng được thưởng
Bị kỷ luật
Bị kỷ luật

Đã xóa bài đăng cá nhân với 3 bình chọn trở lên

22 người dùng được thưởng
Áp lực ngang hàng
Áp lực ngang hàng

Đã xóa bài đăng của chính bạn với 3 lượt bình chọn xuống

10 người dùng được thưởng
Câu hỏi Stellar
Câu hỏi Stellar

Câu hỏi đã được yêu thích bởi 25 người dùng

7 người dùng được thưởng
Lead by Example Badge!
Lead by Example Badge!

Recognition for helping your team by:

 • Utilizing the skills you are best at.

 • Being the template for success.

 • You "roll up your sleeves"!

5 người dùng được thưởng
Morale & Culture Booster
Morale & Culture Booster

 • You are good at creating the right environment

 • You're great at keeping people motivated


4 người dùng được thưởng
Coaching & Training Pro!
Coaching & Training Pro!

Recognition for helping your team to:

 • Invest in building up skills

 • Foster intellectual curiosity

 • In a way- you are helping to create the next “you”


3 người dùng được thưởng
Strategic Sales Leadership
Strategic Sales Leadership

Recognition for helping your team by:

 • Taking an analytical approach

 • Seeing the big picture

 • Proactive, methodical execution


3 người dùng được thưởng
Creativity & Adaptability
Creativity & Adaptability

 • You always look for new approaches 

 • You don’t approach the role on “autopilot”

 • You adapt your coaching style for each team member 

3 người dùng được thưởng
Communicate Like a Leader
Communicate Like a Leader

 • You focus on inspiring

 • You can analyze & train your team’s communication

 • You exude confidence & professionalism


2 người dùng được thưởng
Big Prize
Big Prize


2 người dùng được thưởng
July's calling Legend
July's calling Legend
1 người dùng được thưởng
Fan of badge
Fan of badge
1 người dùng được thưởng
Stock Squad - 50 Tickets Done
Stock Squad - 50 Tickets Done

An amazing badge for an amazing Tech Agent who successfully handles 50 tickets ! That's something madam !

1 người dùng được thưởng
Odoo 1 Star !
Odoo 1 Star !


1 người dùng được thưởng
MasterPiece of Cake
MasterPiece of Cake

If you're trying to create a website, it's like baking a cake. You have to have all the ingredients in the right proportion.

— Elon Musk

1 người dùng được thưởng
Pundit
Pundit

Còn lại 10 câu trả lời với số điểm từ 10 trở lên

0 người dùng được thưởng