Odoo Experience 2020

Join 30,000 attendees to the largest business & open source online event!

Đăng ký đã đóng

GET 6-MONTHS’ WORTH OF KNOWLEDGE IN JUST 2 DAYS

Ngày & Giờ
Thứ Tư tháng 9 30, 2020
Bắt đầu - 14:00 (Europe/Brussels)
Thứ Năm tháng 10 01, 2020
Kết thúc - 22:00 (Europe/Brussels)
Nhà Tổ chức

Odoo S.A.

--Odoo S.A.--
+32 81 81 37 00
experience@odoo.com
CHIA SẺ

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia vào các cuộc thảo luận.