Quản lý các chiến dịch của bạn

Nhập danh bạ người dùng

Nhập danh bạ của bạn vào Odoo từ mọi tài liệu CSV hoặc Excel.

Tạo danh sách liên lạc

Phân khúc những người đăng ký của bạn bằng cách thêm họ vào một hoặc nhiều danh sách liên lạc. Bạn cũng có thể chọn các liên lạc trong cơ sở dữ liệu của mình và nhắm đến những khách hàng và khách hàng tiềm năng như là người nhận chiến dịch của bạn.

Lên lịch

Lập lịch thời gian và ngày tháng cho chiến dịch của bạn và cho phép Odoo gửi tin nhắn tự động vào thời điểm phù hợp.

Thử nghiệm chiến dịch

Bạn tự gửi một SMS kiểm tra trước khi triển khai tới toàn bộ danh sách liên lạc của bạn.

Chọn không tham gia

Người nhận một danh sách liên lạc có thể hủy đăng ký khỏi danh sách với một đường liên kết có trong thông báo.

Danh sách bị chặn

Người nhận một chiến dịch nhắm đến các liên lạc của cơ sở dữ liệu Odoo có thể hủy đăng ký khỏi mọi SMS với một đường liên kết có trong thông báo.

Kiểm tra A/B testing

Gửi chiến dịch Tiếp thị qua SMS tới một phần trong danh sách liên lạc của bạn.


Gửi SMS

Gửi SMS đến các liên lạc của bạn

Một nút hành động mới được bổ sung vào ứng dụng Danh bạ của bạn. Với nút này, bạn có thể chọn nhiều địa chỉ liên hệ và gửi SMS đến tất cả những người này.

Mua tín dụng cho tính năng SMS trong ứng dụng

Các SMS bạn gửi sẽ được thanh toán bằng các điểm tín dụng mà bạn có thể mua từ bên trong ứng dụng.


Nhận thông tin chi tiết

Các SMS chưa gửi

Theo dõi các SMS chưa được gửi gần đây nhất và nhận thông báo về lý do thất bại.

Chỉ số KPI

Nhận bản thống kê theo thời gian thực về hiệu suất SMS: tỷ lệ gửi, tỷ lệ nhấp, tỷ lệ bỏ trang.

Theo dõi liên kết

Chia sẻ các đường liên kết mà bạn muốn theo dõi bằng cách tạo ra một đường liên kết ngắn gọn, trong đó bao gồm các trình theo dõi phân tích và xem đầy đủ mức hiệu suất của các liên kết trên một bảng điều khiển chuyên dụng.

Đo lường doanh thu của bạn

Theo dõi các cơ hội của bạn thông qua ứng dụng Odoo CRM và phân tích tỷ giá hối đoái, doanh thu dự kiến, và doanh thu đã tạo của từng chiến dịch. Sử dụng bộ lọc để phân tích chuyên sâu hơn.