Lên kế hoạch

Kế hoạch cá nhân

Hiển thị các ca làm việc của bạn ở dạng xem lịch biểu, biểu đồ Gantt hoặc danh sách, và nhóm lại theo cách mà bạn muốn.

Xem theo ngày, tuần, tháng

Hiển thị các ca làm việc của bạn ở dạng xem Gantt và Lịch biểu theo ngày, tuần, hoặc tháng.

Các ca làm việc mở

Để ca làm trống và giao việc với động tác kéo-thả đơn giản.

Các vai trò

Tạo và quản lý ca làm việc, phân công nhân viên cho mỗi ca và chọn màu để có được một lịch biểu rõ ràng và dễ hiểu.

Mẫu ca làm việc

Tạo mẫu ca và áp dụng cho các ca làm việc mới của bạn.

Lặp lại

Lặp lại ca làm việc của bạn.

Lên lịch

Quản lý mọi ca làm việc bằng cách tổ chức các ca theo vai trò, theo nhân viên hoặc theo dự án. Dạng xem Gantt mặc định sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những việc đã lập kế hoạch, và những việc còn lại cần lập kế hoạch.

Sao chép ca trước

Sao chép mọi ca từ tuần trước và tổ chức lại những nội dung cần điều chỉnh.

Tránh trùng lịch

Nhận cảnh báo nếu lập lịch nhiều ca làm việc cùng lúc cho một nhân viên.


Cổng thông tin

Gửi lịch biểu

Gửi cho nhân viên của bạn những lịch biểu liên quan.

Cổng thông tin lịch biểu

Nhân viên có thể xem và quản lý lịch biểu của họ trên cổng thông tin cá nhân.

Không có lịch trống

Cho phép nhân viên của bạn tự hủy ca thông qua cổng thông tin của họ.

Các ca làm việc mở hiện có

Nhân viên có thể tự nhận các ca làm việc mở thông qua các cổng thông tin của mình hoặc ngay trên ứng dụng.


Bản phân tích

Phân tích nhiệm vụ

Tạo tất cả các loại báo cáo, theo các biện pháp, bộ lọc, và khoảng thời gian mà bạn mong muốn.

Đồ thị

Sử dụng biểu đồ thanh, biểu đồ đường hoặc biểu đồ hình tròn đẹp mắt để hiển thị báo cáo của bạn.

Phân tích bằng bảng thống kê pivot

Tạo các bảng pivot nâng cao và xuất dữ liệu thành các tệp .xls để mở trong nhiều phần mềm khác nhau.