Lập kế hoạch

Lên lịch

Quản lý mọi ca làm việc bằng cách tổ chức các ca theo vai trò, theo nhân viên hoặc theo dự án. Dạng xem Gantt mặc định sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những việc đã lập kế hoạch, và những việc còn lại cần lập kế hoạch.

Lập kế hoạch

Hiển thị ca làm việc của bạn trên biểu đồ Gantt, chế độ xem lịch hoặc danh sách và nhóm chúng theo cách bạn muốn.

Các ca làm việc mở

Để ca làm trống và giao việc với động tác kéo-thả đơn giản.

Mẫu ca làm việc

Tạo mẫu ca làm việc và áp dụng chúng cho các ca làm việc mới của bạn. Việc này cho phép bạn tiết kiệm thời gian và không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

Định kỳ

Lặp lại ca làm việc của bạn để bạn không cần tạo đi tạo lại các hành động giống nhau theo cách thủ công.

Sao chép ca trước

Sao chép mọi ca từ tuần trước và tổ chức lại những nội dung cần điều chỉnh.

Tránh trùng lịch

Nhận cảnh báo nếu lập lịch nhiều ca làm việc cùng lúc cho một nhân viên.

Cổng thông tin

Gửi lịch biểu

Gửi cho nhân viên của bạn những lịch biểu liên quan.

Cổng thông tin lịch biểu

Nhân viên có thể xem và quản lý lịch biểu của họ trên cổng thông tin cá nhân.

Không có lịch trống

Cho phép nhân viên của bạn tự hủy ca thông qua cổng thông tin của họ.

Các ca làm việc mở hiện có

Nhân viên có thể tự nhận các ca làm việc mở thông qua các cổng thông tin của mình hoặc ngay trên ứng dụng.

Bản phân tích

Phân tích kế hoạch

Tạo tất cả các loại báo cáo dựa trên các cách thức đo lường, bộ lọc, và khoảng thời gian mà bạn muốn.

Biểu đồ

Sử dụng biểu đồ thanh, biểu đồ đường hoặc biểu đồ hình tròn đẹp mắt để hiển thị báo cáo của bạn.

Phân tích bằng bảng thống kê pivot

Tạo các bảng pivot nâng cao và xuất dữ liệu thành các tệp .xls để mở trong nhiều phần mềm khác nhau.

Đo lường

Đo lường số giờ đã phân bổ, số giờ có thể lập hoá đơn, số giờ còn lại, tiến độ,... để bạn có được cái nhìn tổng quan toàn diện về công việc của bộ phận.