การวางแผน

ตารางเวลา

จัดการทุกกะงานโดยการจัดตามลักษณะงาน พนักงาน หรือโครงการ มุมมองแกนต์ แบบค่าเริ่มต้น ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และสิ่งที่จะต้องวางแผน

การวางแผน

แสดงกะงานของคุณบนแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือมุมมองรายการ และจัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ

กะงานแบบเปิด

ยกเลิกกะงานและกำหนดกะงานได้ง่ายๆ ด้วยการลากแล้ววาง

เทมเพลตกะงาน

สร้างเทมเพลตกะงานและนำไปใช้กับกะงานใหม่ของคุณ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญ

เลือกซ้ำ

ทำซ้ำกะงานของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเข้ารหัสการกระทำเดิมทุกครั้งด้วยตนเอง

คัดลอกกะงานก่อนหน้านี้

คัดลอกทุกกะงานของสัปดาห์ก่อน แล้วจัดเรียงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่

หลีกเลี่ยงปัญหา

มีการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดกะงานหลายกะในเวลาเดียวกันให้พนักงานเพียงรายเดียว

พอร์ทัล

ส่งกำหนดการ

ส่งตารางงานที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานของคุณ

กำหนดการพอร์ทัล

พนักงานของคุณสามารถดูและบริหารกำหนดการของตนเองผ่านทางพอร์ทัลส่วนตัว

ไม่สะดวกรับงาน

ช่วยให้พนักงานสามารถยกเลิกกะงานได้เองผ่านพอร์ทัลของตน

กะงานแบบเปิดที่พร้อมใช้งาน

พนักงานของคุณสามารถกำหนดกะงานแบบเปิดด้วยตัวเองผ่านทางพอร์ทัลส่วนตัวหรือในแอปได้

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์การวางแผน

สร้างรายงานทุกประเภทตามหน่วยวัด ตัวกรอง และช่วงเวลาที่คุณต้องการ

กราฟ

ใช้แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิวงกลมที่สวยงามแสดงรายงานของคุณ

การวิเคราะห์ตาราง Pivot

สร้างตาราง Pivot ขั้นสูง และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .xls เพื่อใช้เปิดในซอฟต์แวร์ต่างๆ

มาตรการ

วัดชั่วโมงที่จัดสรร ชั่วโมงที่เรียกเก็บเงิน ชั่วโมงที่เหลือ ความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมงานของทีมโดยสมบูรณ์