การวางแผน

การวางแผนส่วนบุคคล

แสดงกะงานของคุณในมุมมองปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ หรือแบบรายการ แล้วจัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ

ดูตามวัน สัปดาห์ เดือน

แสดงกะงานของคุณในมุมมองแบบแกนต์และปฏิทินตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน

กะงานแบบเปิด

ยกเลิกกะงานและกำหนดกะงานได้ง่ายๆ ด้วยการลากแล้ววาง

ลักษณะงาน

สร้างและจัดการกะงานเพื่อมอบหมายให้พนักงาน และเลือกสีที่ต่างกันเพื่อให้ได้ตารางเวลาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

เทมเพลตกะงาน

สร้างเทมเพลตกะงานแล้วใช้กับกะงานใหม่ของคุณ

เลือกซ้ำ

เริ่มกะงานของคุณอีกครั้ง

ตารางเวลา

จัดการทุกกะงานโดยการจัดตามลักษณะงาน พนักงาน หรือโครงการ มุมมองแกนต์ แบบค่าเริ่มต้น ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และสิ่งที่จะต้องวางแผน

คัดลอกกะงานก่อนหน้านี้

คัดลอกทุกกะงานของสัปดาห์ก่อน แล้วจัดเรียงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่

หลีกเลี่ยงปัญหา

มีการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดกะงานหลายกะในเวลาเดียวกันให้พนักงานเพียงรายเดียว


พอร์ทัล

ส่งกำหนดการ

ส่งตารางงานที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานของคุณ

กำหนดการพอร์ทัล

พนักงานของคุณสามารถดูและบริหารกำหนดการของตนเองผ่านทางพอร์ทัลส่วนตัว

ไม่สะดวกรับงาน

ช่วยให้พนักงานสามารถยกเลิกกะงานได้เองผ่านพอร์ทัลของตน

กะงานแบบเปิดที่พร้อมใช้งาน

พนักงานของคุณสามารถกำหนดกะงานแบบเปิดด้วยตัวเองผ่านทางพอร์ทัลส่วนตัวหรือในแอปได้


การวิเคราะห์

การวิเคราะห์งาน

สร้างรายงานทุกประเภทโดยอิงจากมาตราวัด ตัวกรอง และช่วงเวลาที่คุณต้องการ

กราฟ

ใช้แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิวงกลมที่สวยงามแสดงรายงานของคุณ

การวิเคราะห์ตาราง Pivot

สร้างตาราง Pivot ขั้นสูง และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .xls เพื่อใช้เปิดในซอฟต์แวร์ต่างๆ