การวางแผน

ระบบการวางแผนส่วนบุคคล

แสดงกะงานของคุณในมุมมองปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ หรือรายการ แล้วจัดกลุ่มตามที่คุณต้องการ

ดูตามวัน สัปดาห์ เดือน

แสดงกะงานของคุณในมุมมองแกนต์และปฏิทินตามวัน สัปดาห์ หรือเดือน

กะงานแบบเปิด

ยกเลิกกะงานและกำหนดกะงานได้ง่าย ๆ ด้วยการลากแล้ววาง

บทบาท

สร้างและจัดการกะงานเพื่อมอบหมายให้พนักงาน และเลือกสีเพื่อให้ได้ตารางเวลาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

แม่แบบกะงาน

สร้างแม่แบบกะงานแล้วใช้กับกะงานใหม่ของคุณ

การปรากฏซ้ำ

เริ่มกะงานของคุณอีกครั้ง

ตารางเวลา

จัดการทุกกะงานโดยการจัดตามบทบาท ตามพนักงาน หรือตามโครงการ มุมมองแกนต์แบบค่าเริ่มต้น ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และสิ่งที่จะต้องวางแผน

คัดลอกกะงานก่อนหน้านี้

คัดลอกทุกกะงานของสัปดาห์ก่อน แล้วจัดเรียงสิ่งที่ต้องปรับใหม่

เลี่ยงความขัดแย้ง

มีการแจ้งเตือนเมื่อกำหนดกะงานหลายกะในเวลาเดียวกันให้พนักงานหนึ่งคน


พอร์ทัล

ส่งกำหนดการ

ส่งตารางงานที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานของคุณ

พอร์ทัลกำหนดการ

พนักงานของคุณสามารถดูและจัดการกำหนดการของตนเองผ่านทางพอร์ทัลส่วนตัว

ไม่พร้อมใช้งาน

ช่วยให้พนักงานยกเลิกกะงานได้เองผ่านพอร์ทัลของตน

กะงานแบบเปิดพร้อมใช้งาน

พนักงานของคุณสามารถกำหนดกะงานแบบเปิดด้วยตัวเองผ่านทางพอร์ทัลหรือในแอปฯ


การวิเคราะห์

การวิเคราะห์งาน

สร้างรายงานทุกประเภทโดยอิงจากมาตราวัด ตัวกรอง และช่วงเวลาที่คุณต้องการ

กราฟ

ใช้แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น หรือแผนภูมิวงกลมที่สวยงามแสดงรายงานของคุณ

การวิเคราะห์ตาราง Pivot

สร้างตาราง Pivot ขั้นสูง และส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ .xls เพื่อใช้เปิดในซอฟต์แวร์ต่าง ๆ