Plánování

Kontrolujte

Spravujte směny podle rolí, zaměstnanců nebo pracoviště. Výchozí ganttové zobrazení vám dá jasný přehled o tom, které směny už jsou potvrzené a které zbývá naplánovat.

Plánování

Display your shifts on a Gantt chart, calendar, or list view, and group them the way you want.

Otevřené směny

Ponechte směny otevřené a jednoduše přetahujte zaměstnance na daný časový slot.

Šablony směn

Create shift templates and apply them to your new shifts, allowing you to save time and never miss any information.

Opakování směn

Repeat your shifts so that you don't need to encode manually the same actions every time.

Kopírování předchozích směn

Zkopírujte směny z předchozího rozpisu a pouze upravte co je potřeba.

Předejděte plánovacím konfliktům

Dostaňte upozornění, pokud je daný zaměstnanec přiřazen na více směn ve stejný čas.

Webový portál

Posílání rozpisů směn

Posílejte zaměstnancům jejich konkrétní směny.

Plánování v portálu

Vaši zaměstnanci mohou sledovat a spravovat směny na webovém portálu.

Nedostupnost

Nechte vaše zaměstnance odhlásit se ze směny pomocí zaměstnaneckého portálu.

Dostupnost otevřených směn

Vaši zaměstnanci se mohou sami přihlásit na dostupné směny skrze webový portál nebo mobilní aplikaci.

Analytika

Planning analysis

Create all kinds of reports based on the measures, filters, and time ranges you want.

Grafy

Využijte přehledné sloupcové, spojnicové nebo koláčové grafy pro zobrazování reportů.

Kontingenční tabulky

Vytvářejte pokročilé kontingenční tabulky a eexportujte data do .xls souborů pro jejich zpřístupnění v různých softwarech.

Measures

Measure allocated hours, billable hours, remaining hours, progress, and much more so you have a complete overview of your team's work.