การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

การรับรองใบแจ้งหนี้

บริษัทในเม็กซิโกสามารถรับรองใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ กับ Odoo ได้แล้ว

ประเภทธุรกรรม

Odoo รองรับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้: CFDI สำหรับใบแจ้งหนี้ของลูกค้า การชำระเงินด้วย XML compliment

XML Export

XML และ PDF ที่มีรหัส QR ที่จำเป็นลงในใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติโดย Odoo

Odoo การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเม็กซิโก

ผังบัญชี

SAT Compliance

Odoo ได้ปรับโครงสร้างผังบัญชีใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้รหัสการจัดกลุ่มที่เสนอโดย SAT ข้อมูลหลักที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ (รหัส SAT สำหรับผลิตภัณฑ์ การชำระเงิน และระบบการเงิน)

Authorized Certification Provider (PAC)

คุณสามารถเลือกระหว่าง 3 บริการ PAC ที่น่าเชื่อถือที่สุด (และคุ้มค่าที่สุด) ในเม็กซิโก

Solucion Factible Quadrum

การรายงาน

DIOT & DPIVA

สำหรับการทำธุรกรรมปกติและพิเศษ

COA

ผังบัญชีที่ครอบคลุมของ Odoo ทำให้ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ง่ายกว่าที่เคย

งบทดลอง

งบทดลองจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติและสามารถส่งออกไปยัง XML หรือ TXT (สำหรับ DPIVA)

แดชบอร์ดการรายงานสำหรับเม็กซิโก

เอกสารประกอบการใช้งาน

Odoo ช่วยให้ผู้ใช้กำหนดค่าและประยุกต์การใช้งานให้เข้ากับท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยทำตามขั้นตอน (และคำแนะนำ) ที่พบในเอกสารประกอบการทำงานของเรา

อ่านเอกสารกำกับ