Module độc lập

Trang chủ

Truy cập ngay vào các chủ đề được thảo luận gần đây nhất trong công ty của bạn và cập nhật các cuộc hội thoại mà bạn theo dõi.

Bắt đầu thảo luận

Tạo các cuộc thảo luận trực tiếp với các nhân viên khác và tạo các nhóm thảo luận riêng tư.

Đăng ký theo dõi kênh

Tạo các nhóm mở được gọi là Kênh để theo dõi các cuộc thảo luận về các chủ đề cụ thể. Bắt đầu tham gia vào các dự án bằng cách đăng ký các kênh hiện có hoặc tạo các kênh mới.

Gắn sao

Gắn sao tin nhắn có nội dung quan trọng để dễ dàng tìm lại chúng trong danh sách đã gắn sao

Nhóm riêng tư

Tạo các nhóm riêng tư và mời người dùng.

Trạng thái

Xem đồng nghiệp đang làm gì bằng cách kiểm tra xem họ có đang trực tuyến, ngoại tuyến, đi vắng hay ra khỏi văn phòng không.

Quản lý người tham gia

Mời người tham gia vào các nhóm riêng tư và hạn chế quyền truy cập vào các kênh đối với một nhóm nhân viên được chọn.

Cửa sổ trò chuyện

Biến một cuộc hội thoại thành một phiên trò chuyện để tiếp tục trao đổi trong khi chuyển đổi các module.

Danh sách Gửi thư

Chọn gửi thư qua email cho phép kênh hoạt động như một danh sách gửi thư.

Đề cập

Đề cập đến người dùng Odoo (@odoo_username) trong cuộc trò chuyện và cả các kênh (#channel_name).

Biểu tượng mặt cười

Dùng biểu tượng cảm xúc để tăng sự sống động của cuộc hội thoại.


Tích hợp

Mô đun trò chuyện

Thêm tin nhắn, các ghi chú nội bộ, lượng người theo dõi và kênh trực tiếp từ bất kỳ ứng dụng nào và theo dõi chúng trong module Thảo luận.