Cài đặt nhanh

Dễ dàng thiết lập và hiệu quả

Bạn có thể đăng ký thông tin đăng nhập Amazon của mình chỉ trong vài bước và bắt đầu nhập đơn hàng từ nhiều tài khoản và thị trường vào mỗi tài khoản.

Hỗ trợ thị trường

Phân hệ Kết nối Amazon của Odoo hiện hỗ trợ 8 thị trường: Hoa Kỳ, Canada, Mexico cho thị trường Bắc Mỹ; Pháp, Vương quốc Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Hà Lan cho thị trường châu Âu.

Đồng bộ hóa

So khớp cơ sở dữ liệu sản phẩm

Khi đơn hàng Amazon được đồng bộ hóa, các ưu đãi có thể được ghép với sản phẩm cụ thể trong cơ sở dữ liệu Odoo của bạn dựa trên tham chiếu sản phẩm, được sử dụng như là mã SKU (đơn vị lưu kho).

Đồng bộ hóa đơn hàng

Đơn hàng Amazon của bạn được tự động đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu trên Odoo của bạn theo định kỳ.

Quản lý

Đặt mức thuế cho sản phẩm

Các khoản thuế bạn đã cài đặt trên sản phẩm hoặc trong vị trí tài chính sẽ được áp dụng cho các đơn bán hàng liên quan.

Quản lý đơn giao hàng của bạn

Khi sử dụng giải pháp vận chuyển FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon), mỗi đơn đặt hàng được đồng bộ hóa trong Odoo sẽ kích hoạt dịch chuyển kho để thông tin trong Tồn kho được cập nhật. Với giải pháp FBM (Hoàn thiện đơn hàng bởi người bán hàng), thông báo giao hàng được gửi tới Amazon cho mỗi lần giao hàng được xác nhận của đơn bán hàng. Bạn có thể gửi tất cả các sản phẩm đã đặt hàng cho khách hàng của mình cùng một lúc hoặc vận chuyển một phần sản phẩm bằng đơn hàng dự trữ.

Hóa đơn và thanh toán

Xuất hóa đơn điện tử dựa trên các đơn đặt hàng riêng biệt hoặc theo đợt, và nhận thanh toán trên Odoo.

Báo cáo bán hàng

Sử dụng các công cụ báo cáo bán hàng để dễ dàng trực quan hóa các báo cáo về số liệu trên tài khoản Amazon của bạn.

Tài liệu

Tìm hiểu thêm tài liệu về Amazon Connector tại đây.