การติดตั้งอย่างรวดเร็ว

งานต่อการกำหนดค่า และมีประสิทธิภาพ

ในไม่กี่ขั้นตอนคุณจะสามารถลงทะเบียนข้อมูลรับรอง Amazon ของคุณและเริ่มนำเข้าคำสั่งซื้อจากหลายบัญชีและตลาดต่อบัญชี

ระบบสนับสนุนคลังสินค้าออนไลน์

Odoo’s Amazon Connector module already supports eight marketplaces: the US, Canada, and Mexico for the North American market; France, UK, Germany, Italy, Spain and the Netherlands for the European market.


การเชื่อมต่อ

จับคู่สินค้าในฐานข้อมูล

เมื่อคำสั่งซื้อจาก Amazon ได้รับการเชื่อมต่อแล้ว จะสามารถจับคู่ข้อเสนอกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงในฐานข้อมูล Odoo ของคุณ ตามข้อมูลอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เป็น SKU (หน่วยวัดประเภทสินค้าที่เล็กที่สุดในระบบคลังสินค้า)

เชื่อมต่อกับการสั่งซื้อ

การสั่งซื้อจาก Amazon จะถูกเชื่อมต่อกับ ระบบOdooของคุณโดยอัตโนมัติ


จัดการ

การกำหนดขาภาษีสินค้า

ภาษีที่คุณกำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์หรือในสถานะทางการเงินจะนำไปใช้กับรายการใบสั่งขาย

จัดการโลจิสติกส์ของคุณ

หากใช้วิธีการจัดส่ง FBA (Fulfillment by Amazon) ใบสั่งขายแต่ละรายการที่เชื่อมต่อกับ Odoo จะทำให้เกิดการย้ายคลังสินค้า ดังนั้นสินค้าคงคลังของคุณจะได้รับการจัดการอย่างทันเหตุการณ์ ด้วยวิธี FBM (Fulfillment by Merchant) การแจ้งเตือนการจัดส่งจะส่งไปยัง Amazon สำหรับการส่งมอบใบสั่งขายที่ได้รับการยืนยันแต่ละครั้ง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งทั้งหมดไปยังลูกค้าในคราวเดียวหรือจัดส่งผลิตภัณฑ์บางส่วนโดยใช้การสั่งซื้อสินค้าที่หมดชั่วคราว

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

ออกใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งซื้อที่ไม่เหมือนใครหรือเป็นกลุ่มและลงทะเบียนเพื่อชำระเงินใน Odoo

รายงานการขาย

ใช้เครื่องมือรายงานระบบการขายเพื่อแสดงให้เห็นภาพรายงานลักษณะ Amazon ของคุณได้อย่างง่ายดาย


งานเอกสาร

การหาเอกสารใน Amazon Connector ที่นี่.