Đồng bộ việc kinh doanh trên Amazon của bạn với Odoo.

Synchronize your Amazon orders and manage deliveries in Odoo with nine supported marketplaces within North America and Europe!
Bắt đầu ngay - Miễn phí

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Cài đặt nhanh

Đồng bộ hóa một cách sáng tạo

Khi đã cài đặt thông tin đăng nhập với Amazon và mô-đun Amazon Connector của bạn được kích hoạt trong cơ sở dữ liệu Odoo, bạn sẽ có thể bắt đầu tập trung vào phần kinh doanh và để Odoo lo việc đồng bộ hóa các đơn hàng cho bạn. Đã đến lúc tập trung vào phần sở trường của mình!

Odoo logo synchronizing out of a box
Laptop showing Amazon and Odoo Amazon Connector interfaces side by side
Laptop showing Amazon and Odoo Amazon Connector interfaces side by side
Quản lý dễ dàng

Quản lý việc kinh doanh, giao nhận và tồn kho

Tránh phải sao chép dữ liệu kinh doanh từ Amazon sang Odoo vì công cụ kết nối sẽ tự động điền thông tin từ Amazon vào đơn bán hàng hệ thống Odoo. Đối với phần quản lý giao nhận, cả 2 lựa chọn Fulfillment by Merchant (FBM) và Fulfillment by Amazon (FBA) đều được hỗ trợ.

7triệu người dùng
phát triển kinh doanh với Odoo

Giải phóng tiềm năngTạo đà tăng trưởng

Truy cập ngay - Không yêu cầu thẻ tín dụng