Our References

Trusted by millions worldwide

BASTL, s.r.o.
BASTL, s.r.o. Entertainment
Bastl Instruments je společnost s hlavnímzaměřením na rozvoj a výrobuelektronickýchhudebníchnástrojů od přenosnýchzvukovýchkrabic, studijníchnástrojůaž po výrobuvlastníchprostředků do zcelazvyšovánímmodulárníhosyntézy.

26HOUSE služby: Analýza, Instalace, Konfigurace, Školení, Servisníslužby

Odoo moduly: Účetnictví,Inventář, Fakturace, Výroba, CRM, Nákup, Prodej, Projekty, Studio, Helpdesk, Shipping UPS, Pracovnívýkaz