우리의 참고 문헌

전 세계적으로 수백만에 의해 신뢰할 수 있는

BASTL, s.r.o.
BASTL, s.r.o. 오락
Bastl Instruments je společnost s hlavnímzaměřením na rozvoj a výrobuelektronickýchhudebníchnástrojů od přenosnýchzvukovýchkrabic, studijníchnástrojůaž po výrobuvlastníchprostředků do zcelazvyšovánímmodulárníhosyntézy.

26HOUSE služby: Analýza, Instalace, Konfigurace, Školení, Servisníslužby

Odoo moduly: Účetnictví,Inventář, Fakturace, Výroba, CRM, Nákup, Prodej, Projekty, Studio, Helpdesk, Shipping UPS, Pracovnívýkaz