เมนู

การอ้างอิงของเรา

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้นับล้านทั่วโลก

อ้างอิงตามอุตสาหกรรม

อ้างอิงตามประเทศ

BASTL, s.r.o.
BASTL, s.r.o. บันเทิง
Bastl Instruments je společnost s hlavním zaměřením na rozvoj a výrobu elektronických hudebních nástrojů od přenosných zvukových krabic, studijních nástrojů až po výrobu vlastních prostředků.

26HOUSE služby: Analýza, Instalace, Konfigurace, Školení, Servisní služby

Odoo moduly: Účetnictví, Inventář, CZ Faktura, Výroba, CRM, Nákup, Prodej, Projekty, Studio, Helpdesk, Shipping UPS, Pracovní výkaz