Menu
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách
Cập nhật Lần cuối 04/07/2024
Thời gian hoàn thành 18 giờ 30 phút
Thành viên 415
SmartClass Trung cấp Nâng cao
 • Introduction
  1Bài học ·
 • Module 1: Start a Payroll implementation
  2Bài học · 2 giờ
  • What solution to propose?
  • Exercises
 • Module 2: Handle Payroll
  6Bài học · 8 giờ 45 phút
  • Introduction
  • Introduction to Payroll in Odoo
  • Setting Up Payroll
  • Running Payroll
  • Salary Attachments with Payroll
  • Exercises
 • Module 3: Integrate Payroll
  6Bài học · 7 giờ 45 phút
  • Introduction
  • Recruitment, Sign, and Salary Configurator with Payroll
  • Time Off with Payroll
  • Work schedule, Planning, and Attendance with Payroll
  • Expenses and Accounting with Payroll
  • Exercises