Menu

Gói Tùy chỉnh

Loại Lưu trữ

Đọc thêm
US$ 72,00 /tháng US$ 57,60 /tháng
US$ 0,25 /tháng US$ 0,20 /tháng
US$ 18,00 /tháng US$ 14,40 /tháng
Không áp dụng US$ 600,00 /tháng US$ 480,00 /tháng

Dịch vụ triển khai

Với gói Success, một chuyên viên sẽ được chỉ định để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, giúp bạn tùy chỉnh giải pháp và tối ưu hóa quy trình làm việc. Đây là một phần của quá trình triển khai ban đầu. Lưu ý rằng số giờ này hết hạn sau 1 năm, vì vậy hãy tận dụng bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.

Chúng tôi khuyên bạn chọn gói: 25 giờ.