Quản lý ngày nghỉ phép cho tất cả

Quản lý kỳ nghỉ & việc vắng mặt của nhân viên
HÃY CÙNG BẮT ĐẦU

Quản lý các ngày nghỉ phép của nhân viên

Theo dõi tất cả các kỳ nghỉ của nhân viên

Theo dõi những ngày nghỉ của mỗi nhân viên. Nhân viên nhập yêu cầu của họ và người quản lý phê duyệt và xác nhận chúng, tất cả chỉ trong vài cú nhấp chuột. Lịch trình của mỗi nhân viên được cập nhật tương ứng.

Các nhà quản lý có được cái nhìn toàn bộ nhóm của họ với một cái nhìn hoàn chỉnh, để giữ cho nhóm được tổ chức tốt và dễ dàng dự báo việc phân phối nhiệm vụ trong thời gian vắng mặt các thành viên của họ.

hr_holidays_02.gif
hr_holidays_03.gif

Phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu nghỉ phép

Xử lý tất cả các yêu cầu từ nhân viên của bạn

Cho phép nhân viên tự ghi lại các yêu cầu xin nghỉ phép của mình, và nhận email thông báo cho từng yêu cầu mới. Quyết định phê duyệt hay từ chối những yêu cầu này, và thêm một ghi chú vào lời từ chối của bạn để giải thích cho nhân viên.

Nhận báo cáo để lên kế hoạch trước

Công cụ báo cáo đơn giản

Tạo báo cáo chỉ với một cú nhấp chuột cho mỗi yêu cầu nghỉ việc, phân theo loại phép, nhân viên, bộ phận và thậm chí cho toàn bộ công ty. Nhận số liệu thống kê về những người nghỉ và đảm bảo bạn giữ năng suất ở mức cao nhất.

hr_holidays_04.gif
BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Leirirede wanted to improve its human resources. With Odoo, employees can log the time they sign in and out in real time and the Leaves module makes it much easier to manage their time off. The communication flow between their human resources officers and employees is now better than it has ever been.

BÀI NGHIÊN CỨU THEO TRƯỜNG HỢP

Before using Odoo, BIG employees' timesheets were not integrated to their software. This resulted in multiple inputs and complex outcomes. Now their Outlook agenda is integrated with the Odoo system and the leave requests and approvals can be managed within Odoo. With holidays and working hours being managed in one place, BIG is able to establish the teams' schedule easily!

5triệu người dùng
phát triển kinh doanh cùng Odoo

Giải phóng của bạn tiềm năng phát triển

BẮT ĐẦU NGAY

Truy cập nhanh - Không yêu cầu thẻ tín dụng