Menu

Buổi demo với một chuyên gia Odoo (Tiếng Pháp/Anh) – DS

Chọn ngày & giờ

tháng 5 2024
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
tháng 6 2024
Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 CN
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mô tả

Lên lịch họp miễn phí trong 1 giờ với chuyên gia để nhận:

  • một bản đemo phù hợp
  • đề xuất dựa theo nhu cầu của bạn
  • trả lời câu hỏi của bạn về Odoo
  • thông tin về giá cả và phương pháp