Tiếp thị xã hội

Gửi & Lập lịch các bài đăng

Trực tiếp gửi hoặc lập lịch gửi các bài đăng cho các nền tảng như Facebook, Twitter, và LinkedIn.

Thông báo đẩy

Gửi thông báo đẩy trên web tới các khách truy cập trang web đã đăng ký của bạn.

Nguồn cấp dữ liệu

Thêm luồng dữ liệu, như Facebook và Twitter, vào bảng điều khiển của bạn để theo dõi các tài khoản, tương tác với cộng đồng của bạn, và thu thập thông tin chuyên sâu.

Các chiến dịch

Tạo các chiến dịch tích hợp hoàn toàn: email, SMS, thông báo đẩy, và bài đăng trên mạng xã hội. Có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai chiến dịch của bạn về số lần nhấp chuột, doanh thu, khách hàng tiềm năng đã tạo và doanh số bán.

Khách truy cập trực tuyến

Nhận một danh sách chính xác về khách truy cập trang web của bạn, và tiếp cận họ qua email, SMS, thông báo đẩy, hoặc yêu cầu Trò chuyện trực tuyến.

Yêu cầu Trò chuyện trực tuyến

Tham gia hội thoại với một hoặc nhiều khách truy cập trang web của bạn. Họ sẽ nhận được thông báo của bạn trong hành động tiếp theo ở trang đã theo dõi.

Theo dõi doanh thu và khách hàng tiềm năng từ một đường liên kết

Theo dõi hành trình của một đường liên kết từ một bài đăng, và nhận thông tin nhanh về mức doanh thu do đường liên kết đó tạo ra, cũng như số lượng khách hàng tiềm năng.