Marketing trên Mạng xã hội

Yêu cầu livechat

Tham gia vào cuộc trò chuyện với một (hoặc nhiều) khách truy cập trang web. Tin nhắn của bạn sẽ được xem khi họ thực hiện hành động tiếp theo trên một trang được theo dõi.

Luồng mạng xã hội

Thêm các luồng truyền thông mạng xã hội (như Facebook, Instagram,...) vào trang chủ của bạn để theo dõi các tài khoản, tương tác với người theo dõi, và thu thập thông tin quan trọng.

Tạo lead/cơ hội

Tạo lead/cơ hội ngay từ bất kỳ bài đăng hoặc bình luận nào trên mạng xã hội.

Tài khoản lập trình viên

Sử dụng Tài khoản lập trình viên của bạn trên trang chủ Marketing trên Mạng xã hội. Thông tin đăng nhập này được cung cấp trong phần lập trình viên của tài khoản truyền thông mạng xã hội công việc của bạn.

Theo dõi doanh thu (và lead) đến từ liên kết

Theo dõi hành trình của liên kết từ một bài đăng và có được thông tin tức thì về lượng doanh thu (và số lượng lead) mà liên kết cụ thể đó đã tạo ra.

Khách truy cập online

Có được danh sách chính xác và mới nhất về tất cả khách truy cập trang web và liên hệ với họ chỉ bằng một cú nhấp chuột duy nhất.

Chủ tài khoản

Nhanh chóng xem ai đã liên kết tài khoản và tạo luồng trên trang chủ Marketing trên Mạng xã hội chính một cách chính xác.