Marketing trên Mạng xã hội

Gửi & Lên lịch đăng bài

Trực tiếp gửi hoặc lập lịch gửi các bài đăng cho các nền tảng như Facebook, Twitter, và LinkedIn.

Thông báo đẩy

Gửi thông báo đẩy của trang web tới khách truy cập đã đăng ký .

Nguồn cấp dữ liệu

Thêm luồng dữ liệu, như Facebook và Twitter, vào trang tổng quan của bạn để theo dõi các tài khoản, tương tác với cộng đồng, và thu thập thông tin chuyên sâu.

Các chiến dịch

Tạo các chiến dịch tích hợp hoàn toàn: email, SMS, thông báo đẩy, và bài đăng trên mạng xã hội. Có cái nhìn tổng quan về kết quả chiến dịch của bạn về số lần nhấp chuột, doanh thu, khách hàng tiềm năng đã tạo và doanh số.

Khách truy cập trực tuyến

Nhận một danh sách chính xác về khách truy cập trang web của bạn, và tiếp cận họ qua email, SMS, thông báo đẩy, hoặc yêu cầu Trò chuyện Trực tiếp.

Yêu cầu Trò chuyện Trực tiếp

Tham gia hội thoại với một hoặc nhiều khách truy cập trang web của bạn. Họ sẽ nhận được tin nhắn của bạn trong tác vụ tiếp theo ở trang đã theo dõi.

Theo dõi doanh thu và khách hàng tiềm năng từ một liên kết

Theo dõi hành trình của một liên kết từ một bài đăng, và nhận thông tin nhanh về mức doanh thu cũng như số lượng khách hàng tiềm năng do liên kết đó tạo ra.