การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ส่งและโพสต์กำหนดการ

ส่งโดยตรงหรือกำหนดเวลาโพสต์สำหรับแพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Twitter และ LinkedIn

การแจ้งเตือนแบบพุช

ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชทางเว็บไซต์ไปยังผู้เข้าชมที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของคุณ

ฟีด

เพิ่มการสตรีม เช่น ใน Facebook และ Twitter ลงในแดชบอร์ดเพื่อเฝ้าสังเกตบัญชีต่าง ๆ ของคุณ สื่อสารกับชุมชน และหาข้อมูลเชิงลึก

แคมเปญ

สร้างแคมเปญที่ผสานกันอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วยอีเมล SMS การแจ้งเตือนแบบพุช และการโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ ได้ภาพรวมผลลัพธ์ของแคมเปญในด้านจำนวนครั้งที่คลิก รายได้ ลูกค้าใหม่ที่หาได้ และยอดขาย

ผู้เข้าชมออนไลน์

ได้รับรายการที่แม่นยำเกี่ยวกับผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แล้วติดต่อพวกเขาโดยใช้คำขอผ่านทางอีเมล การแจ้งเตือนแบบพุช หรือไลฟ์แชท

คำขอไลฟ์แชท

มีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณหนึ่งคนหรือมากกว่านั้น ผู้เยี่ยมชมจะได้รับข้อความของคุณในการดำเนินการครั้งถัดไปในหน้าที่มีการติดตาม

ติดตามรายได้และลูกค้าใหม่จากลิงก์

ติดตามเส้นทางลิงก์จากโพสต์ และรับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ที่มาจากลิงก์นั้น ๆ รวมทั้งจำนวนลูกค้าใหม่ทันที