Chiến dịch quản lý

Phân đoạn dễ dàng

Phân đoạn cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng với một tiện ích đơn giản bằng cách sử dụng kết hợp các thuộc tính nhân khẩu học và hành vi. Địa chỉ liên lạc của bạn sẽ được đăng ký vào chiến dịch ngay khi đáp ứng các tiêu chí.

Số liệu thống kê nâng cao

Xem cách chiến dịch của bạn hoạt động với các chỉ số KPI như tỷ lệ mở, tỷ lệ thoát, số lần nhấp chuột và khả năng phân phối.

Chế độ thử nghiệm

Trước khi kích hoạt chiến dịch của bạn, bạn có thể chạy quy trình công việc trên một liên hệ thử nghiệm để xem xét chuỗi sự kiện hoạt động.

Quy trình làm việc hợp phức

Tạo và tùy chỉnh quy trình công việc với giao diện trực quan để hình dung rõ hơn về hành trình của khách hàng của bạn. Liên hệ của bạn sẽ được thêm vào dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên hành động của bạn trong quy trình (mở email / nhấp email / trả lời email)

Theo dõi khách truy cập

Quản lý UTM để theo dõi khách truy cập, từ lượt truy cập vào trang web đến đơn đặt hàng hoặc hóa đơn.


Kích hoạt

Điều kiện dựa trên thời gian

Đặt các mốc hoãn giữa những hành động trong quy trình công việc của bạn.

Tương tác qua email

Dùng những khối được tạo sẵn để tạo email của bạn. Bắt đầu từ đầu hoặc sử dụng một trong 10 giao diện có sẵn của chúng tôi.

Trình tạo biểu thức

Tiện ích tên miền: thực hiện các bộ lọc trên bất kỳ trường giá trị nào, tiến hành việc đệ quy trên các liên kết.


Tự động hoá

Gửi thư

Tự động hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách gửi email nhất định tại một thời điểm cụ thể.

Mã Python

Tạo các lệnh hành động tùy ý cho máy chủ bằng cách chạy đoạn mã Python.

Cập nhật dữ liệu

Tự động hành động dựa trên ngữ cảnh, chẳng hạn việc nhập một hồ sơ

SMS

Tự động hóa SMS để có nhiều tương tác cá nhân hơn.