Quản lý chiến dịch

Phân đoạn dễ dàng

Phân đoạn cơ sở dữ liệu của bạn một cách dễ dàng với một tiện ích đơn giản sử dụng kết hợp các thuộc tính nhân khẩu học và hành vi. Các liên lạc của bạn sẽ được đăng ký vào chiến dịch ngay khi họ đáp ứng các tiêu chí.

Số liệu thống kê nâng cao

Đánh giá hoạt động của các chiến dịch qua các chỉ số KPI như tỷ lệ mở, tỷ lệ thoát, số lần nhấp chuột và khả năng phát thành công.

Chế độ thử nghiệm

Trước khi kích hoạt chiến dịch, bạn có thể chạy thử quy trình trên một liên hệ thử nghiệm để xem xét chuỗi sự kiện khi được tiến hành.

Quy trình làm việc nâng cao

Tạo và tùy chỉnh quy trình công việc với giao diện trực quan để hình dung rõ hơn về hành trình của khách hàng. Dẫn dắt liên hệ của bạn theo một hướng nhất định dựa vào tác vụ trong quy trình của bạn (mở email / nhấp email / trả lời email)

Theo dõi khách truy cập

Quản lý UTM để theo dõi khách truy cập, từ lượt truy cập vào trang web đến đơn bán hàng hoặc hóa đơn.


Kích hoạt

Điều kiện dựa trên thời gian

Đặt các mốc hoãn giữa những hành động trong quy trình công việc của bạn.

Tương tác qua email

Dùng những khối dựng tạo sẵn để soạn email của bạn. Tự thiết kế hoặc sử dụng 1 trong 10 chủ đề đã có.

Trình tạo biểu thức

Tiện ích tên miền: thực hiện các bộ lọc trên bất kỳ trường giá trị nào, tiến hành việc đệ quy trên các liên kết.


Tự động hoá

Gửi thư

Tự động hóa quy trình làm việc bằng cách gửi email cụ thể tại một thời điểm nhất định.

Mã Python

Tạo các tác vụ máy chủ tùy chỉnh bằng cách chạy mã Python.

Cập nhật dữ liệu

Tự động hóa hành động dựa trên ngữ cảnh, chẳng hạn việc cập nhật một hồ sơ

SMS

Tự động hóa SMS để có nhiều tương tác cá nhân hơn.