Quản lý hóa đơn

Phím tắt

Sử dụng các phím tắt để tận dụng tối đa trình soạn thảo văn bản. Gõ / và xem tất cả các tính năng mà trình soạn thảo cung cấp.

Cộng tác với bộ phận của bạn

Làm việc đồng thời trên một bài viết và cùng nhau cải thiện kho tàng kiến thức của bạn.

Trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ

Bắt đầu đánh máy, sau đó sử dụng công cụ soạn thảo của Odoo để định dạng văn bản của bạn theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Danh sách mục

Chọn trong nhiều định dạng (danh sách, kanban, thẻ, lịch) để cá nhân hóa trang của bạn.

Bộ nhớ tạm

Tạo một khối văn bản /clipboard mà bạn có thể dễ dàng chèn dưới dạng tin nhắn, như điều khoản & điều kiện, hoặc một mô tả trong Dự án, CRM, Bán hàng...

Tự động lưu và lịch sử sửa đổi

Không bao giờ mất nội dung trước đây và hiện tại của bạn.

Xuất dưới dạng pdf

Tải xuống chế độ xem và thông tin bạn cần.

Tạo bài viết

Chọn định dạng bài viết, sau đó viết và chia sẻ tất cả thông tin theo cách bạn muốn bằng cách thêm hình ảnh bìa và nhiều công cụ chỉnh sửa khác.

Hình ảnh

Có quyền truy cập vào kho hình ảnh miễn phí thông qua thư viện hình ảnh Unsplash tích hợp.

Nội dung từ các ứng dụng khác

Kiến thức cho phép truy xuất các chế độ xem nội dung từ những ứng dụng khác.

Chia sẻ

Bạn có thể chia sẻ bài viết với người dùng nội bộ hoặc bên ngoài và chọn quyền truy cập chỉnh sửa.

Chia sẻ online

Bạn có thể tạo một liên kết URL để mọi người có thể xem bài viết.

Danh mục

Bạn có thể tạo các danh mục riêng và phân chia nội dung theo cách bạn muốn.

Thuộc tính

Bạn có thể cá nhân hóa kho tàng kiến thức của mình bằng các thuộc tính. Các trường thuộc tính được chia sẻ giữa những bài viết con.