Gọn gàng và nhanh chóng

Quản lý tồn kho nhập kép

Tính năng độc đáo quản lý hàng tồn kho kép Odoo cho phép truy xuất đầy đủ từ nhà cung ứng đến khách hàng. Không có gì bị mất đi, mọi thứ chỉ được di chuyển mà thôi.

Di động

Quét sản phẩm trong kho của bạn bằng máy quét mã vạch. Kiểm soát bảng điều khiển của bạn và theo dõi đơn hàng mọi lúc mọi nơi.

Chỉnh sửa giao dịch đã đăng

Bây giờ bạn có thể cập nhật bất kỳ giao dịch nào (lấy hàng, đơn sản xuất) sau khi được đăng bằng nút khóa/mở khóa mới.

Giao diện người dùng hiện đại

Giao diện người dùng nhanh được thiết kế cho cách quản lý kho hàng hiện đại. Hoàn thành nhiều việc hơn mà không tốn nhiều công sức kể cả khi có hoặc không có máy scan mã vạch.

Linh hoạt

Dễ dàng quản lý một kho hoặc môi trường nhiều kho phức tạp bằng cách kích hoạt các tính năng theo yêu cầu.


Hoạt động cơ bản

Đơn giao hàng

Đóng gói đơn hàng và giao hàng cần hoặc không cần máy quét mã vạch. Odoo chuẩn bị đơn giao hàng cho bạn dựa trên tình trạng hàng trong kho.

Điều chỉnh tồn kho

Thực hiện kiểm kê cho một khu vực, một sản phẩm cụ thể, theo lô hoặc từng hộp bằng tính năng đếm chu kỳ của Odoo.

Nhiều vị trí

Sử dụng các vị trí phân cấp để tổ chức kho của bạn theo khu, hàng, kệ, v.v.

Sản xuất, sửa chữa

Sử dụng các ứng dụng bổ sung để quản lý đơn sản xuất, đơn sửa chữa, v.v.

Nhận hàng

Kiểm soát các sản phẩm đến và so sánh với những mặt hàng đã đặt từ nhà cung ứng.

Đóng gói

Đóng gói sản phẩm chỉ bằng một cú nhấp chuột và dễ dàng gắn mã vạch cho các gói hàng để dễ dàng theo dõi đơn hàng.

Dỡ bỏ sản phẩm

Dỡ bỏ sản phẩm chỉ trong vài cú nhấp chuột và nhận được báo cáo rõ ràng về việc dỡ bỏ: chi phí, lý do và số lượng.

Chuyển nhượng hàng trong kho

Sử dụng giao diện di chuyển đơn giản để di chuyển sản phẩm từ vị trí này sang vị trí khác.


Định tuyến nâng cao

Giao hàng drop-shipping

Giao hàng cho khách hàng trực tiếp từ nhà cung ứng dựa trên sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc khách hàng.

Hình thức kho hàng cross-docking

Dỡ hàng đến và chuyển trực tiếp đến các cổng xuất hàng mà không cần lưu kho hoặc thời gian lưu kho rất ngắn.

Chiến lược lưu trữ & xuất kho

Xác định chiến lược lưu kho hay xuất kho của riêng bạn; FIFO - vào đầu tiên ra đầu tiên, khu vực có sẵn gần nhất, hoặc LIFO - vào cuối cùng ra đầu tiên, v.v.

Nhận hàng - Đóng gói - Vận chuyển

Thiết kế quy trình xử lý đơn hàng của riêng bạn. Giao hàng cho khách hàng trong một bước (giao hàng) hoặc nhiều bước: lấy hàng, đóng gói, vận chuyển.

Tuyến kéo & đẩy

Thiết kế các tuyến sản phẩm của riêng bạn để tự động hóa việc chuyển các đơn hàng giữa các nhà kho hoặc các địa điểm.

Nhiều nhà kho

Quản lý tất cả các nhà kho trong cùng một hệ thống và xác định các quy tắc bổ sung hàng giữa các kho.


Năng suất

Máy quét mã vạch

Giao diện đồng bộ đẹp mắt. Sử dụng máy quét mã vạch cho từng hoạt động của nhà kho: hàng tồn kho, lô hàng nhận, đơn đóng gói, v.v. Quét hàng hóa và xác nhận đã nhận hoặc gửi những hàng hóa này chỉ cần dùng máy quét (không cần bàn phím). Hỗ trợ EAN13, EAN14.

Cổng thông tin khách hàng

Khách hàng của bạn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng trong cổng thông tin khách hàng: đơn hàng, hóa đơn, trạng thái giao hàng, v.v.

Tùy chỉnh cảnh báo

Xác định cảnh báo về các sản phẩm hoặc nhà cung ứng sẽ xuất hiện cho nhân viên bán hàng trong quá trình tạo báo giá.

Công cụ lên lịch trình thông minh

Phần mềm sắp xếp lịch của Odoo sẽ tự động kích hoạt tất cả các hoạt động cho bạn dựa tình trạng hàng trong kho và dự báo đơn hàng.

Tìm kiếm hiệu quả

Tìm kiếm tài liệu cần xử lý dễ dàng. Chỉ cần quét mã vạch hoặc dùng bộ lọc dựa trên bất kỳ tiêu chí nào: khách hàng, sản phẩm, v.v.


Bổ sung hàng

Mức tồn kho tối thiểu

Nhận đề xuất đơn mua hàng (hoặc yêu cầu báo giá) tạo bởi Odoo dựa trên dự báo hàng trong kho.

Yêu cầu báo giá

Bạn muốn đàm phán giá với nhà cung ứng mỗi khi bạn mua một sản phẩm cụ thể? Odoo có thể tự động kích hoạt yêu cầu báo giá dựa trên nhu cầu trong tương lai.

Sản xuất theo yêu cầu

Mua nguyên liệu thô hoặc sản xuất theo đơn hàng. Xác định tuyến sản xuất riêng cho từng nhà kho, từng sản phẩm, hay từng đơn hàng, v.v.


Truy xuất

Nhật ký hoạt động

Đính kèm lịch sử của tất cả các hoạt động vào từng tài liệu (lấy hàng, giao hàng, kiểm soát chất lượng) để dễ dàng tra cứu thông tin đầy đủ.

Theo dõi số sê-ri

Theo dõi các lô hàng từ nhà sản xuất với mã vạch hoặc số sê-ri. Xác định và chọn giao dịch nào cần theo dõi (đơn giao hàng, tiếp nhận, luân chuyển nội bộ, v.v.)

Định giá thường xuyên

Xác định giá trị hàng tồn kho của bạn trong thời gian thực trong phần mềm kế toán của bạn để có một bảng cân đối chính xác.


Sản phẩm

Loại sản phẩm

Odoo hỗ trợ nhiều loại hình sản phẩm khác nhau: sản phẩm hữu hình, hàng tiêu dùng, dịch vụ, sản phẩm kỹ thuật số.

Trường tùy chỉnh

Thêm số lượng không giới hạn các trường tùy chỉnh để xử lý nhu cầu kinh doanh của bạn.

Ngày hết hạn

Theo dõi ngày hết hạn của sản phẩm.

Nhiều đơn vị đo lường

Odoo hỗ trợ nhiều đơn vị đo lường và tự động chuyển đổi cho bạn: mua theo tấn và bán theo kg.

Nhiều mã vạch

Tạo mã vạch tùy chỉnh với các mã cụ thể để thực hiện các hành động mong muốn, chẳng hạn như một chương trình khuyến mãi cụ thể.


Định giá tồn kho

Phương thức định giá

Odoo WMS hỗ trợ FIFO, giá trung bình (AVCO) và giá tiêu chuẩn để tính giá sản phẩm

Chi phí nhập kho

Kết hợp lại chi phí về kho với chi phí sản phẩm để có được định giá chính xác hàng tồn kho của bạn.

Phương thức đánh giá

Sử dụng kế toán Continental hoặc Anglo-Saxon (để ghi lại chi phí bán hàng hóa)

Định giá tồn kho thường xuyên

Thiết lập chế độ định giá hàng tồn kho thường xuyên (theo thời gian thực, tự động) hoặc định kỳ theo sản phẩm.


Báo cáo

Bảng điều khiển

Sử dụng bảng điều khiển được thiết kế sẵn hoặc xây dựng bảng điều khiển của riêng bạn với công cụ báo cáo nâng cao. Chia sẻ bộ lọc với cả nhóm.

Dự báo hàng tồn kho

Nhận dự báo về số lượng sản phẩm có sẵn dựa trên đơn bán hàng, đơn mua hảng hoặc đơn sản xuất đã được xác nhận cũng như việc luân chuyển nội bộ.