Synchronizujte svoje predaje na Amazone s Odoo

Synchronizujte a spravujte svoje objednávky na Amazone dodávky v Odoo s deväť podporovaných trhovísk v Severnej Amerike a Európe!
Začnite teraz - zadarmo

Free, forever, with unlimited users. (Why?)

Quick set up

Synchronizácia po vybalení

Keď budete mať svoje prihlasovacie údaje nastavené v Amazone a váš modul Amazon Connector je aktivovaný vo vašej databáze Odoo, môžete sa začať sústrediť na svoj predaj a nechať Odoo synchronizovať vaše objednávky za vás. Je čas sústrediť sa na to, v čom ste dobrí

Odoo logo synchronizing out of a box
Laptop showing Amazon and Odoo Amazon Connector interfaces side by side
Laptop showing Amazon and Odoo Amazon Connector interfaces side by side
Jednoduché riadenie

Riadte svoj predaj, dodávky a zásoby

Vyhnite sa bremenu kopírovania údajov o predaji z Amazonu do Odoo as pretože konektor automaticky vyplní objednávku predaja informáciami Amazonu. Pokiaľ ide o správu vašich dodávok je podporovaná nielen možnosť Fulfillment by Merchant (FBM), ale aj Fulfillment by Amazon (FBA).

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup