Synchronizujte svoje predaje na Amazone s Odoo

Synchronizujte svoje objednávky na Amazone a spravujte dodávky v Odoo sdeviatimi podporovanými trhmi v Severnej Amerike a Európe!

Začnite teraz - zadarmo

Zadarmo, navždy, s neobmedzeným počtom užívateľov. (Prečo?)

Quick set up

Synchronizácia po vybalení

Keď budete mať svoje prihlasovacie údaje nastavené v Amazone a váš modul Amazon Connector je aktivovaný vo vašej databáze Odoo, môžete sa začať sústrediť na svoj predaj a nechať Odoo synchronizovať vaše objednávky za vás. Čas sústrediť sa na to, v čom ste dobrí!

Odoo logo synchronizing out of a box
Laptop showing Amazon and Odoo Amazon Connector interfaces side by side
Easy management

Riadte svoj predaj, dodávky a zásoby

Vyhnite sa bremenu kopírovania údajov o predaji z Amazonu do Odoo, pretože konektor automaticky vyplní objednávku odberateľa informáciami od Amazonu. Pokiaľ ide o správu vašich dodávok, podporuje sa nielen možnosť Fulfillment by Merchant (FBM), ale aj Fulfillment by Amazon (FBA).

7Milliónov užívateľov
rozvíja svoje podnikanie s Odoo

Uvoľnite svoj rastový potenciál

Bez potreby kreditnej karty - voľný prístup